19-02-16

Geluidsmetingen starten begin maart

Na overleg tussen vertegenwoordigers van het gemeentebestuur , Colruytgroup en de wijk De Witte Roos informeren we u omtrent de geluidsmetingen die vanaf maart van start gaan.

Wie doet de geluidsmetingen :

DBA-plan werd gekozen als studiebureau omdat :

 • ze meest ervaring hebben qua geluidsmetingen windturbines in Vlaanderen
 • geluidssimulaties heeft uitgevoerd bij vergunningsaanvraag

Hoe verloopt de meetmethodiek :

 • er worden 3 vaste meetpunten bepaald die onbemand zijn maar dag en nacht informatie verzamelen
 • aanvullend 2 ambulante meetpunten
 • bemande aan/uit metingen tijdens de nacht

Vaste meetpunten :

 • Mpt 1 : F. Uylenbroekstraat 127 of 129, SPL
 • Mpt 2 : Patrijzenlaan in de omgeving van nr. 28, SPL
 • Mpt 3 : Lotse Beemd 7 of 17, Beersel (omwille van geluidshinder aldaar)

Hoe lang duurt de meting met vaste meetpunten:

 • minimum 2 weken  (in de praktijk 3-4  weken om voldoende relevante data te verzamelen en indien nodig langer als er onvoldoende wind is)
 • minstens 5m/s windsnelheid nodig voor voldoende geluid windturbine

Bemande meting :

 • Geluidsexpert is aanwezig tijdens enkele nachten om achtergrondgeluid waar te nemen en waarbij de windturbine op bepaalde momenten ook wordt stop gezet
 • Tevens zal de geluidsexpert aanvullende korte metingen van ongeveer 30min. met een handtoestel uitvoeren op bijkomende locaties.

Analyse en rapportage 

De verwachte aflevering van het eindrapport wordt verwacht begin mei 2016.

Belangrijk om te onthouden is dat er volledige transparantie is beloofd en het probleem defintief moet opgelost zijn. 

Extra controle


Vanuit de wijk zullen 5 à 10 personen aangesproken worden om gedurende de gehele metingsperiode een logboek bij te houden.
Finaal moeten de bevindengen genoteerd in het logboek overeenkomen met de metingen gedaan door DBA.

 

 

 

 

12-02-16

Weldra professionele geluidsmetingen

Onlangs ( 11/11/2016) hadden wij een samenkomst met enkele buren, de beide actiecomités en een vertegenwoordiger van Colruyt in verband met de lawaaihinder van de windmolens.

Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door schepen Jan Desmeth.

Jan Desmeth deelde ons mee dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw enkele weken geleden al aangedrongen had bij Colruyt om professionele geluidsapparatuur te plaatsen. Deze vraag werd gevolgd door een vergadering tussen het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Colruyt, Ecopower en de inspectiediensten van de hogere overheid.

Tijdens onze vergadering werd dit door de vertegenwoordiger van Colruyt bevestigd.

Op korte termijn zullen op een 4-tal plaatsen en dit gedurende een periode van 4 weken continue metingen uitgevoerd worden, zodat bij verschillende windkracht en –richtingen kan gemeten worden of het geluid de norm overschrijdt. Wij zijn alvast overtuigd dat dit uit de metingen zal blijken. We horen het elke dag, elke week,….

Vermoedelijk zullen er 2 meettoestellen geplaatst worden in de Uylenbroeckstraat, 1 in de Patrijzenlaan en een vierde nog te bepalen.

De resultaten zullen nadien uitvoerig besproken worden en conclusies zullen moeten getrokken worden.

Blijkbaar is dit allemaal in een versneld tempo gegaan, hetgeen we zeker kunnen toejuichen.

Niettegenstaande deze actie kan het zeker goed zijn om toch nog over concreet cijfermateriaal te beschikken via het eerder aangekondigd logboek.

Wij houden u zeker op de hoogte.

10-02-16

Windmolens - logboek februari-maart

Heden ontvangen we nogal wat petities vanuit LEV-website, waarvoor dank.

Maar om onze plaatselijke situatie te verbeteren, wensen we voldoende klachten aan het gemeentebestuur te kunnen overhandigen.

Daarom vragen we u een logboek gedurende één week bij te houden en ons te bezorgen (Patrijzenlaan 70 of via email loriesg@telenet.be).

Dit document vind je hieronder

Logboek februari 2016.pdf

 

Dank bij voorbaat