19-01-17

Slagschaduw

Via de Colruytverantwoordelijke voor deze materie kregen we volgende informatie :

...

Voor uw woning werd er tussen maart en september van vorig jaar 7u. 28min.2s slagschaduw gemeten.
De andere maanden was er geen slagschaduw.
Dit is binnen de wettelijke limiet van 8u. per jaar.

...

Vermits er ook vraag was van enkele bewoners omtrent de slagschaduw van de turbine bij Nexans zullen we hieromtrent de vraag stellen aan Engie Electrabel.

18-01-17

Geluidshinder windmolens : tussentijds verslag

stock-vector-don-quijote-vector-illustration-cartoon-silhouette-53373829.jpg

Op 16 januari waren we uitgenodigd op het gemeentehuis om het tussentijds verslag over de geluidsmetingen te beluisteren.

Ook Burgemeester Deconinck en Eerste Schepen Speeckaert waren aanwezig.

De periode tijdens dewelke de geluidsmetingen werden uitgevoerd hebben ongeveer 5 maand (24/03 tot 30/08) in beslag genomen met als voornaamste reden hiervoor : er was te weinig wind.

De opdracht hiervoor werd toevertrouwd aan dBA-plan.
Er was een meetpunt in de F.Uylenbroeckstraat en in de Patrijzenlaan.

Overdag (7u. tot 19u.) wordt steeds voldaan aan de geluidsnorm 43dB

Tot slot...

Dit is een tussentijds verslag waarop slechts enkele bewoners waren uitgenodigd.
De sfeer was positief en opbouwend maar toch deze bedenkingen :

- er is merkelijk minder lawaai en hinder dan in de beginfase (testfase);

- er is nog altijd teveel HINDER en dit veroorzaakt ongenoegen;

- er zullen 2 systemen bestudeerd worden waardoor de hinder nog kan verminderd worden en indien een       positief effect zullen ze geplaatst worden tegen eind dit jaar.
  De burgemeester drong erg aan op een  inspanning om de geluidshinder te verlagen.

Vermoedelijk zullen we weldra wat meer technische uitleg omtrent dit verslag kunnen verspreiden; de nodige info werd ons beloofd door zij die de toelichting hebben verzorgd.

In de Gemeente Aangenaam Samenleven

politie.png

Iedere bewoner heeft de brochure 'In de Gemeente Aangenaam Samenleven 'ontvangen.

Enkele belangrijke items willen we onder jullie aandacht brengen :

 • Wist je dat bewoners en/of eigenaars zelf moeten instaan voor het proper houden van het voetpad en de berm voor hun perceel?(pag.5)
 • Het maken van vuur in openlucht is verboden. (pag.7)
 • Je dient de huisvuilzak ten vroegste de avond voordien vanaf 18uur en ten laatste voor 6 uur de dag waarop de ophaling zal plaatsvinden, aan de rand van de weg te plaatsen. (pag.9)
 • Iemand die vanaf 22 uur onodig lawaai maakt, kan een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen voor nachtlawaai. (pag.12)
 • Het gebruik inn de openlucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen, aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 22 uur.
  Op zondag en wettelijke feestdagen is het gebruik van bovenstaande toestellen niet toegestaan.
  (pag. 13)
 • Wie zijn hond op de openbare plaats, moet steeds in het bezit zijn van een hondenpoepzakje.
  Daarbovenop moet je je hond steeds aangelijnd laten rondlopen. (pag.13)
 • ...