03-08-17

Reactie op vorig bericht

Wij zullen eerstdaags een schrijven richten tot het college van burgemeester en schepenen  om ons - zijnde de bewoners van de de Witte Roos - uit te nodigen en grondig in te lichten over de ware toedracht van dit bericht. Tevens zullen we vragen wat de gemeente zal doen en wat er van ons mag verwacht worden. We zullen vragen een schriftelijke uitnodiging op te stellen en deze in alle bussen van de wijk te posten.
Dit schrijven zal ook op onze blog verschijnen.

Bij deze willen we toch melden dat Colruyt afziet tot de geplande plaatsing van meerdere windmolens in Herne .Met dank aan het actiecomité en de burgemeester van Herne.

omgevingsvergunningsaanvraag Eoly nv – versoepeling slagschaduw windturbines vaartkant 31JUL

omgevingsvergunningsaanvraag Eoly nv – versoepeling slagschaduw windturbines vaartkant

SINT-PIETERS-LEEUW / LOT: – Omgevingsvergunningsaanvraag Eoly nv voor de 3 windturbines langs de vaartkant.

 


Bijstelling van de bijzondere voorwaarde (artikel 4.§2.2) uit de milieuvergunning dd. 20/12/2012 van de deputatie aan Ecopower CVBA voor het uitbaten van drie windturbines.

 

De exploitant vraagt de schrapping van de hierboven vernoemde bijzondere voorwaarde namelijk artikel 4.§2.2: “De drie windturbines dienen uitgerust te worden met een slagschaduwmodule die de windturbines automatisch stillegt zodra de limiet (zijnde max. 8 uur per jaar, met een maximum van dertig minuten per dag) voor elk slagschaduwgevoelig object, bereikt wordt”.

Zodat de versoepelde sectorale voorwaarde van Vlarem II van toepassing wordt nl. artikel 5.20.6.2.3: “Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen, geldt een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar , met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per jaar.”

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag:
Vaartweg, Vaartkant-West
1650 Beersel / 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Deze aanvraag ligt van 3/08/2017 tot en met 3/09/2017 ter inzage van het publiek bij de Dienst Leefmilieu, Pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

bron : sint-pieters-leeuw.eu

18-05-17

Buurten met de burgemeester

Op zondag 28 mei komen burgemeester, schepenen en mandatarissen naar Brukom voor een woordje door de burgemeester maar vooral om te luisteren naar uw vragen. Het zou goed zijn mochten er veel bewoners aanwezig zijn en zeker de vragen te stellen die u bezighouden.
Zelf zal ik niet aanwezig kunnen zijn maar dat mag geen probleem zijn want de hinder veroorzaakt door geluidsoverlast en slagschaduw zijn verre van opgelost. We kregen intussen al heel wat bedenkingen en vragen via email.

Waar zeker een antwoord moet op komen :
- wat met de gedane belofte door Eoly/Colruyt om de geluidshinder tegen het einde van het jaar met 10% te verlagen;

- welke huizen zijn in het computerprogramma opgenomen om te melden dat die en die zoveel uren slagschaduw heeft gekregen;

Zelf zullen we een schrijven richten naar minister Schauvliege met de vraag :

1. Wie controleert wie?
Met andere woorden zijn de resultaten van de metingen qua geluid en slagschaduw uitgevoerd door Eoly/Colruyt controleerbaar? De geschiedenis heeft ons geleerd zeer sceptisch te zijn omtrent software.

2. Cumul van slagschaduw?
Indien er nog 2 windturbines bij komen is de kans groot dat we extra hinder van slagschaduw krijgen, MAAR zullen de toegelaten 8u. per jaar sneller bereikt worden. Wie zal dit controleren want de bouwinstanties afzonderlijk zullen niet aan deze limiet komen maar we de cumul ervan.

Afspraak op 28 mei om 10.30 in de kantine KV Brucom