06-02-16

Windmolens - logboek

Het is nu of nooit…

Naar aanleiding van een informeel contact met burgemeester Luc Deconinck en schepenen Gunther Coppens en Jan Desmedt waar we de geluidshinder - veroorzaakt door de windmolens - sterk hebben aangeklaagd, hebben ze ons gezegd achter de wijk te staan, en beloofd er zeker iets te willen aan doen MAAR dat er daarom in eerste instantie voldoende klachten moeten zijn.
Om u hierbij te helpen hebben we een model van logboek gemaakt dat u in bijlage kan afdrukken - en liefst ook aan uw buren bezorgen - en invullen en in de bus deponeren Patrijzenlaan 70 of via email sturen naar loriesg@telenet.be 

Op basis van voldoende klachten (toch minimum 30) zal er een professionele meting uitgevoerd gedurende een lange periode, dag en nacht en op verschillende plaatsen.
Nadien komt er overleg met de betrokken bouwers om onze verwachtingen te bespreken.
Wat zijn onze verwachtingen met betrekking tot de windmolens die het kortst bij de wijk staat :

  • Stilleggen van de windmolen tussen 22u. en 07.00 het gehele jaar en elke dag van de week
  • Vanaf 1 april tot 30 september stilleggen van de windmolen van 12.00 ’s middags tot 22u.

 Samenvatting :

  • Vul het logboek in en steek het document in brievenbus Patrijzenlaan 70 of via email
  • Klachten worden overgemaakt aan gemeentebestuur
  • Gemeentebestuur laat geluidsmetingen uitvoeren op verschillende plaatsen en gedurende een lange periode
  • Overleg om onze verwachtingen te behandelen.

 model van logboek :Logboek februari 2016.pdf

Volgend artikel : veroorzaken de windmolens trillingen in de grond met schade aan de woning als gevolg?

 

02-02-16

a9isa9 in een overkoepelende organisatie

Sinds eind vorig jaar hebben wij ons aangesloten bij LEV.

Vorig jaar werd in Vlaanderen een netwerk opgestart onder de naam Leefbare Energie Vlaanderen (LEV) om omwonenden van windturbines te verenigen. Met LEV willen we de krachten van de lokale comités bundelen en een aanspreekpunt vormen richting de beleidsmakers, alsook een informatieplatform creëren voor de omwonenden. 

Hopelijk willen jullie ook de nationale petitie onderschrijven

 
Met LEV gaan we op 16 februari naar het Windparlement georganiseerd door de provicie Vlaams-Brabant en zullen niet nalaten enkele vervelende vragen te stellen aan het panel. In het panel zitten vertegenwoordigers van Ecopower, defensie, VWEA en schepen gemeente Asse. 

Binnen LEV heeft men veel interesse omtrent onze ,vooral negatieve, ervaringen met de plaatsing van de windmolens. Samen met hen bepalen we strategie en acties en dit binnen een legaal kader.
Essentieel is dat er klachten moeten geformuleerd worden.
 
volgend bericht : voorstel logboek bij te houden
 

22-01-16

Windmolens en risico

Meerdere bewoners vroegen ons waarom de windmolens nu al 4 dagen niet draaiden?

We kregen het antwoord van een deskundige :
...
Men legt de windmolens stil als er risico op ijsvorming is; stel je voor een ijsklomp die met de kracht
van een katapult je woning binnenvliegt, .... en aangezien er ene te dicht bij de Witte Roos staat ...

Vandaar onze volgende vraag aan de gemeente :
Hoe is dit probleem opgenomen in de risicoanalyse? Wie draait er op voor de onkosten en wat met het preventief karakter.