03-08-17

Reactie op vorig bericht

Wij zullen eerstdaags een schrijven richten tot het college van burgemeester en schepenen  om ons - zijnde de bewoners van de de Witte Roos - uit te nodigen en grondig in te lichten over de ware toedracht van dit bericht. Tevens zullen we vragen wat de gemeente zal doen en wat er van ons mag verwacht worden. We zullen vragen een schriftelijke uitnodiging op te stellen en deze in alle bussen van de wijk te posten.
Dit schrijven zal ook op onze blog verschijnen.

Bij deze willen we toch melden dat Colruyt afziet tot de geplande plaatsing van meerdere windmolens in Herne .Met dank aan het actiecomité en de burgemeester van Herne.

omgevingsvergunningsaanvraag Eoly nv – versoepeling slagschaduw windturbines vaartkant 31JUL

omgevingsvergunningsaanvraag Eoly nv – versoepeling slagschaduw windturbines vaartkant

SINT-PIETERS-LEEUW / LOT: – Omgevingsvergunningsaanvraag Eoly nv voor de 3 windturbines langs de vaartkant.

 


Bijstelling van de bijzondere voorwaarde (artikel 4.§2.2) uit de milieuvergunning dd. 20/12/2012 van de deputatie aan Ecopower CVBA voor het uitbaten van drie windturbines.

 

De exploitant vraagt de schrapping van de hierboven vernoemde bijzondere voorwaarde namelijk artikel 4.§2.2: “De drie windturbines dienen uitgerust te worden met een slagschaduwmodule die de windturbines automatisch stillegt zodra de limiet (zijnde max. 8 uur per jaar, met een maximum van dertig minuten per dag) voor elk slagschaduwgevoelig object, bereikt wordt”.

Zodat de versoepelde sectorale voorwaarde van Vlarem II van toepassing wordt nl. artikel 5.20.6.2.3: “Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen, geldt een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar , met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per jaar.”

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag:
Vaartweg, Vaartkant-West
1650 Beersel / 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Deze aanvraag ligt van 3/08/2017 tot en met 3/09/2017 ter inzage van het publiek bij de Dienst Leefmilieu, Pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

bron : sint-pieters-leeuw.eu