09-11-17

Bouwaanvraag Ots en en milieuaanvraag Colruyt

(vervolg)

Wat de windturbines betreft: momenelel worden de haaientanden voor dit model nog niet gemaakt. Wanneer deze in productie zullen zijn, weet men niet. Wij vroegen de contactgegevens van de producent om een aanmanende brief te zenden vanuit de gemeente. We wachten nog steeds op deze gegevens en hebben dit reeds enkele keren gevraagd. We hopen zeer binnenkort de gegevens te mogen verwachten opdat we de producent kunnen aanmanen om vooruit te gaan met de productie.

Van Lathem Ots: er werd tweemaal samen gezeten met enkele inwoners die meldingen van klachten hadden. De nodige afspraken werden nadien vastgelegd met het bedrijf Van Lathem Ots. Er werd met alle partijen afgesproken dat we binnen een voor iedereen aanvaardbare termijn zullen wachten op de acties die Van Lathem Ots mbt geluid en stof zullen nemen. Nadien zullen we evalueren en indien nodig bijsturen. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat de problemen erkend worden en dat er samen voor een oplossing wordt gegaan. Het feit dat na een intense constructieve samenwerking met Interbeton en Amacro eveneens tot een oplossing werd gekomen, steunt ons allen in die overtuiging.

Zwerfvuil gemeentelijk speelplein de Witte Roos

Verschillende bewoners lichtten ons in omtrent het zwerfvuil op ons gemeentelijk speelplein.
Hieromtrent hebben wij een schrijven gericht tot de bevoegde schepen.

Ziehier het antwoord van Schepen Jan Desmedt :

Het is inderdaad te betreuren dat sommige mensen zo weinig manieren hebben dat ze hun afval zomaar op het openbaar of privé domein gooien in plaats van in een vuilnisbak.

Blijkbaar beseffen ze niet dat het opruimen ook met hun belastingsgeld gebeurt.

In alle geval kan ik zeggen dat onze gemeentearbeiders wekelijks tweemaal langskomen om de vuilnisbakken leeg te halen en dan ook het rondhangend zwerfvuil opruimen.

Dat is ook deze vakantieweek gebeurt.

Hopelijk zullen onze verborgen pin-hole-camera’s vanaf 2018 een effect hebben over het hele grondgebied, ook al zal het niet verdwijnen. Een reductie van bijvoorbeeld 25 % zou wel moeten kunnen lukken.

Milieuaanvraag van Colruyt en bouwaanvraag van Ots

Op onze vraag aan het gemeentebestuur ivm het plaatsen van haaientanden op de wieken van de windmolens en de klachten van enkele bewoners omtrent de bouwaanvraag van Ots kregen we volgende antwoorden van Schepen Gunther Coppens.

Wat we hieromtrent zeker nog kunnen melden is het gegeven dat we als college in de bouwaanvraag als in de milieuaanvraag bijkomende voorwaarden hebben opgelegd. Die extra voorwaarden werden voor de milieuaanvraag in een advies voor de hogere overheid geformuleerd door de gemeente. Het is ook de hogere overheid die finaal de milieuaanvraag heeft afgeleverd (Vlaamse Overheid). De extra voorwaarden waren o.a. inrit langsheen jaagpad ipv Tobie Swalusstraat, vernevelingsinstallatie installeren ter voorkoming van  stof, bandenwassysteem, rondom het terrein de aanleg van een muur. Het bedrijf is reeds offertes aan het vragen en nodige afspraken aan het maken voor zowel de muur als verneveling. De nodige beloften werden gemaakt ivm gebruik jaagpad. Al deze punten zullen ook verder worden opgevolgd.