12-08-17

Ons standpunt

Ons standpunt : wij geven een negatief advies met betrekking tot de vraag voor een versoepeling van de voorwaarden omtrent slagschaduw omdat we vinden dat :

  • Er geen enkele garantie is dat de uitbreiding naar 30 uren slagschaduw geen negatieve gevolgen zal hebben naar de bewoners van de wijk wetende dat de zon ook in de zomerperiode laag staat en voor slagschaduw kan zorgen reeds vanaf 6.00. Welk systeem zal bepalen dat het voor het industriegebied wel kan en voor de wijk bij 8u. moet blijven; de “De Witte Roos” midden in industriegebied ingebed is, wat een objectieve meting niet mogelijk maakt. bvb wat met de mensen die juist langs Van Laethem-Ots wonen ?
  • Tot op heden is er geen enkele inspanning geleverd om de slagschaduw en vooral de geluidshinder te verminderen niettegenstaande gedane beloftes in vergadering op het gemeentehuis; meer slagschaduw toelaten > is meer draaien > is meer geluidshinder voor de wijk
  • We ( enkele buren) hebben kunnen vaststellen dat de 30min.-timing soms zelf overschreden wordt;
  • We als wijk/gemeente geen ‘verkeerd/slecht’ referentiepunt willen worden naar anderen toe.
  • Er geen onafhankelijk organisme bestaat dat de controle op de gebruikte software controleert.

Namens a9isa9 enough is enough


10-08-17

10/08 Toelichting Milieuambtenaar Sint-Pieters-Leeuw

Beste,

Alle stappen voor het openbaar onderzoek werden gevolgd.

U kan de bekendmaking van het openbaar onderzoek ook terugvinden op onze website: https://www.sint-pieters-leeuw.be/nieuws/bekendmaking-omg...

De wijziging wordt aangevraagd omwille van de versoepelde sectorale voorwaarde van Vlarem II die van toepassing wordt nl. artikel 5.20.6.2.3:

Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen, geldt een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar , met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag.

Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in alle andere gebieden, en voor woningen in industriegebied, geldt een maximum van acht uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag.’

Eoly vraagt omwille van de versoepeling in de wetgeving de schrapping van de bijzondere voorwaarde die werd opgelegd in hun milieuvergunning:

Artikel 4.§2.3. uit de milieuvergunning met referentie D/PMVC/12G27/18872:

'De 3 windturbines dienen uitgerust te worden met een slagschaduwmodule die de windturbines automatisch stillegt zodra de limiet (zijnde maximaal 8 uur per jaar, met een maximum van dertig minuten per dag) voor elk slagschaduwgevoelig object, bereikt wordt.’

Deze bijzondere voorwaarde is strenger dan de huidige sectorale voorwaarden met betrekking tot slagschaduw, aangezien de bijzondere voorwaarde geen onderscheid maakt tussen relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen, en andere relevante slagschaduwgevoelige objecten.

De versoepelde sectorale voorwaarde heeft dus enkel betrekking op relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen.

Er wordt geen informatieavond georganiseerd. Iedereen kan bij onze dienst terecht met vragen en/of bezwaren.

Aan het college wordt gevraagd om advies te geven.

Vriendelijke groeten

Liesbeth Bortels

Milieuambtenaar

09-08-17

wo. 09/08/2017 : Reactie Stefaan Verhamme namens Colruytgroup

Beste Guy,

Eoly heeft een aanvraag voor beperkte wijziging m.b.t. de windturbines ingediend. Voor het geval een en ander bij de mensen in de wijk niet duidelijk is, geef ik graag enige toelichting.

De VLAREM werd op 26 augustus 2016, dus na het verkrijgen van onze vergunningen, versoepeld waarbij maximaal 30 uur voor gebouwen binnen industriezone (excl. woningen) wordt toegestaan. Voor woningen blijft de norm ongewijzigd m.a.w. deze blijft op 8 uur per jaar.

Wij hebben een aanpassing van onze bijzondere voorwaarde gevraagd om - conform de huidige milieunormen - 30 uur i.p.v. 8 uur per jaar slagschaduw op gebouwen in industriezone te krijgen. Voor woningen, ongeacht hun bestemming op het gewestplan (woongebied, industriegebied, ...), verandert er helemaal niets. Dus voor de Witte Roos wijzigt er niets.

Kunt u deze verduidelijking bij de berichten van jullie website toevoegen aub ?

Uiteraard blijf ik beschikbaar voor verdere toelichting. Ik hoop dat ik hiermee wat geruststelling kan brengen.

Gezien de vakantieperiode, wilt u mij aub bevestiging van goede ontvangst bezorgen.

Met vriendelijke groeten,

Stefaan Verhamme
Expansieverantwoordelijke Colruyt Group