12-08-17

Ons standpunt

Ons standpunt : wij geven een negatief advies met betrekking tot de vraag voor een versoepeling van de voorwaarden omtrent slagschaduw omdat we vinden dat :

  • Er geen enkele garantie is dat de uitbreiding naar 30 uren slagschaduw geen negatieve gevolgen zal hebben naar de bewoners van de wijk wetende dat de zon ook in de zomerperiode laag staat en voor slagschaduw kan zorgen reeds vanaf 6.00. Welk systeem zal bepalen dat het voor het industriegebied wel kan en voor de wijk bij 8u. moet blijven; de “De Witte Roos” midden in industriegebied ingebed is, wat een objectieve meting niet mogelijk maakt. bvb wat met de mensen die juist langs Van Laethem-Ots wonen ?
  • Tot op heden is er geen enkele inspanning geleverd om de slagschaduw en vooral de geluidshinder te verminderen niettegenstaande gedane beloftes in vergadering op het gemeentehuis; meer slagschaduw toelaten > is meer draaien > is meer geluidshinder voor de wijk
  • We ( enkele buren) hebben kunnen vaststellen dat de 30min.-timing soms zelf overschreden wordt;
  • We als wijk/gemeente geen ‘verkeerd/slecht’ referentiepunt willen worden naar anderen toe.
  • Er geen onafhankelijk organisme bestaat dat de controle op de gebruikte software controleert.

Namens a9isa9 enough is enough


De commentaren zijn gesloten.