10-08-17

10/08 Toelichting Milieuambtenaar Sint-Pieters-Leeuw

Beste,

Alle stappen voor het openbaar onderzoek werden gevolgd.

U kan de bekendmaking van het openbaar onderzoek ook terugvinden op onze website: https://www.sint-pieters-leeuw.be/nieuws/bekendmaking-omg...

De wijziging wordt aangevraagd omwille van de versoepelde sectorale voorwaarde van Vlarem II die van toepassing wordt nl. artikel 5.20.6.2.3:

Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen, geldt een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar , met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag.

Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in alle andere gebieden, en voor woningen in industriegebied, geldt een maximum van acht uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag.’

Eoly vraagt omwille van de versoepeling in de wetgeving de schrapping van de bijzondere voorwaarde die werd opgelegd in hun milieuvergunning:

Artikel 4.§2.3. uit de milieuvergunning met referentie D/PMVC/12G27/18872:

'De 3 windturbines dienen uitgerust te worden met een slagschaduwmodule die de windturbines automatisch stillegt zodra de limiet (zijnde maximaal 8 uur per jaar, met een maximum van dertig minuten per dag) voor elk slagschaduwgevoelig object, bereikt wordt.’

Deze bijzondere voorwaarde is strenger dan de huidige sectorale voorwaarden met betrekking tot slagschaduw, aangezien de bijzondere voorwaarde geen onderscheid maakt tussen relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen, en andere relevante slagschaduwgevoelige objecten.

De versoepelde sectorale voorwaarde heeft dus enkel betrekking op relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen.

Er wordt geen informatieavond georganiseerd. Iedereen kan bij onze dienst terecht met vragen en/of bezwaren.

Aan het college wordt gevraagd om advies te geven.

Vriendelijke groeten

Liesbeth Bortels

Milieuambtenaar

Commentaren

Neen is het gepaste antwoord tot volledige verduidelijking.t van de windturbines?

Heeft dit enige impact voor de bewoners van de wijk Witte Roos;niet enkel voor slagschaduw maar ook voor aantal uren activiteit?

Gepost door: Paul Nechelput- Anne De Bruyn | 10-08-17

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.