09-08-17

wo. 09/08/2017 : Formeel antwoord door Burgemeester Deconinck

Geachte,
Beste Guy,

Dank voor je mail. Het college heeft hierover nog geen standpunt ingenomen, dit zal eerstdaags gebeuren.

Ook wij waren verrast door de aanvraag.

Wat de grond van de zaak betreft, zou ik graag vernemen of jullie er bezwaar tegen hebben dat de toegelaten slagschaduw op objecten gelegen in industriegebied (met uitzonderingen van woningen in het industriegebied) wordt verhoogd (cfr mijn vorige mail), waarbij dan ervan uitgegaan wordt dat de norm voor woningen dezelfde blijft als nu enook alle andere voorwaarden niet veranderen.

Vriendelijke groeten,

Luc Deconinck
Burgemeester

De commentaren zijn gesloten.