26-04-17

Slagschaduw

Hieronder vindt u :

  • ons bericht aan Colruyt/Eoly

  • het antwoord van Colruyt/Eoly

Eerstdaags zullen we hierop nog een reactie formuleren.

Slagschaduw : vraag a9isa9 aan Colruyt/Eoly

...

Zoals iedereen heeft kunnen vaststellen, konden we de laatste weken genieten van veel zonneschijn en zeker ’s morgens waardoor we bijna elke dag hinder (veel) ondervonden van slagschaduw tussen 8.00 en 9.00.
Zelf heb ik het vrij nauwgezet maar visueel bijgehouden en stel vast dat de limiet van de toegestane 8uur bijna bereikt is en dit zou dan betekenen dat de windturbine die het kortst bij de wijk staat en ook voor de hinder zorgt , voor de rest van het jaar moet stilgelegd worden.

Ook kreeg ik meerdere reacties van wijkbewoners die terecht de goede bedoelingen van Colruyt en onze inspanningen in twijfel trekken.

Maar het ergst vind ik dat tijdens de testperiode de bedoelde windturbine tussen 8.00 en 9.00 werd stilgelegd en dat is nu niet meer zo.

 

Tevens waren er zelfs 2 dagen waar er meer dan 30 min. slagschaduw was

U zal natuurlijk alles wat hier beschreven staat, tegenspreken en daarom stel ik voor :

  • dat de gemeente een deurwaarder aanstelt om bij zonnig weer de nodige vaststellingen te komen doen,
  • dat de bevoegde schepen ook het nodige stappen onderneemt voor een sluitend akkoord,
  • zelf zal ik nog enkele dagen wachten met verdere stappen maar de inhoud van deze email zal zo nodig op onze blog verschijnen en naar de pers worden verstuurd.

Slagschaduw : antwoord Colruyt/Eoly aan a9isa9

...

Hierbij een aantal bevindingen naar aanleiding van uw mail van 19 april:

  • De meeste woningen binnen de Witte Roos hebben momenteel 4 h slagschaduw gehad. Dit is dus nog ver verwijderd van de toegelaten 8 u/jaar. De dichtstbijzijnde woning heeft 6h, het hoogste aantal uren van de Witte Roos. Uw woning heeft 5h20 slagschaduw ondervonden.
  • In vergelijking met 2016 is het aantal uren slagschaduw per receptor gelijkaardig op dit moment. Ook op 20/04/2016 waren er geen woningen in de Witte Roos die hun jaarnorm hadden bereikt. Wat wordt aangehaald over stopzetten van de windturbine tussen 8u00 en 9u00 tijdens de testfase klopt niet.
  • De daglimiet werd niet overschreden. Er vonden dit jaar al meerdere stops plaats wegens het bereiken van de daglimiet voor receptoren binnen de Witte Roos. De twee aangehaalde dagen lijken op basis van het logboek niet te kloppen.
  • U hebt vorig jaar op 18/04/2016 een gelijkaardige mail gestuurd.
  • De hinder op de Witte Roos zal tijdens deze periode van het jaar steeds het grootst zijn. Aan het begin van het jaar worden alle tellers gereset. Hierdoor starten alle woningen in de Witte Roos op 1 januari met 0h/jaar op de teller. Maart en April is de periode waarbinnen deze woningen opnieuw voor het eerst slagschaduw ontvangen. Na April/Mei staan de meeste tellers op 8h en zal de windturbine stoppen. De impact op de Witte Roos zal dan verdwijnen. Inwoners van de Witte Roos zullen dus elk jaar rond deze periode hinder mogen verwachten.

U weet dat wij steeds bereid zijn tot verdere toelichting en overleg.