26-04-17

Slagschaduw : antwoord Colruyt/Eoly aan a9isa9

...

Hierbij een aantal bevindingen naar aanleiding van uw mail van 19 april:

  • De meeste woningen binnen de Witte Roos hebben momenteel 4 h slagschaduw gehad. Dit is dus nog ver verwijderd van de toegelaten 8 u/jaar. De dichtstbijzijnde woning heeft 6h, het hoogste aantal uren van de Witte Roos. Uw woning heeft 5h20 slagschaduw ondervonden.
  • In vergelijking met 2016 is het aantal uren slagschaduw per receptor gelijkaardig op dit moment. Ook op 20/04/2016 waren er geen woningen in de Witte Roos die hun jaarnorm hadden bereikt. Wat wordt aangehaald over stopzetten van de windturbine tussen 8u00 en 9u00 tijdens de testfase klopt niet.
  • De daglimiet werd niet overschreden. Er vonden dit jaar al meerdere stops plaats wegens het bereiken van de daglimiet voor receptoren binnen de Witte Roos. De twee aangehaalde dagen lijken op basis van het logboek niet te kloppen.
  • U hebt vorig jaar op 18/04/2016 een gelijkaardige mail gestuurd.
  • De hinder op de Witte Roos zal tijdens deze periode van het jaar steeds het grootst zijn. Aan het begin van het jaar worden alle tellers gereset. Hierdoor starten alle woningen in de Witte Roos op 1 januari met 0h/jaar op de teller. Maart en April is de periode waarbinnen deze woningen opnieuw voor het eerst slagschaduw ontvangen. Na April/Mei staan de meeste tellers op 8h en zal de windturbine stoppen. De impact op de Witte Roos zal dan verdwijnen. Inwoners van de Witte Roos zullen dus elk jaar rond deze periode hinder mogen verwachten.

U weet dat wij steeds bereid zijn tot verdere toelichting en overleg.

De commentaren zijn gesloten.