17-03-17

Nieuws

Hierbij enig nieuws  uit onze wijk de Witte Roos

Aanleg voetpaden.

Onlangs vroegen wij aan het gemeentebestuur of er nog verbeteringswerken voorzien zijn in de wijk Witte Roos voor het einde van deze legislatuur (31.12.2018). Recentelijk vernamen wij dat dit wel degelijk het geval is. Het gemeentebestuur heeft de intentie om in 2017 of 2018 de voetpaden te vernieuwen in de Patrijzenlaan en de Uylenbroekstraat. De investering zou circa 300.000 Euro bedragen.

 N.B. Indien er schade wordt aangericht aan uw voetpad door derden (aannemers, verhuiswagens enz.)is het goed ons hiervan op de hoogte te brengen zodat enerzijds kan gedacht worden aan herstelling maar ook dat de gemeente de onkosten ervan kan doorschuiven naar zij die de schade hebben aangericht.

 

 Fazantenlaan : bomen op grond waar vroeger de caravans stonden

Vraag van bewoners om hier iets aan te doen.

Schepen Jan Desmedt heeft contact op genomen met de Gewestelijke maatschappij voor Volkshuisvesting en bevestigde dat ze het nodige zullen doen.

Bomen langs dreef (Patrijzenlaan naar pleintje)

Vraag van bewoner. Wij hebben enkele foto’s genomen op vraag van Schepen Jan Desmedt en nu zal nagegaan worden of deze bomen kunnen/mogen/zullen gesnoeid worden.