27-01-17

Planning bouw sociale woningen in de Witte Roos

Op vraag van een bestuurslid aan de heer Paesmans – directeur Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting cvba (GMV) met betrekking tot de planning, kregen we volgend antwoord :

Het RUP Rodebeek is nog niet goedgekeurd en het is dus ook wachten geblazen voor GMV.

Wij hopen in de tweede helft van 2017 te kunnen starten met de afbraak van de gebouwen.

De commentaren zijn gesloten.