18-01-17

Geluidshinder windmolens : tussentijds verslag

stock-vector-don-quijote-vector-illustration-cartoon-silhouette-53373829.jpg

Op 16 januari waren we uitgenodigd op het gemeentehuis om het tussentijds verslag over de geluidsmetingen te beluisteren.

Ook Burgemeester Deconinck en Eerste Schepen Speeckaert waren aanwezig.

De periode tijdens dewelke de geluidsmetingen werden uitgevoerd hebben ongeveer 5 maand (24/03 tot 30/08) in beslag genomen met als voornaamste reden hiervoor : er was te weinig wind.

De opdracht hiervoor werd toevertrouwd aan dBA-plan.
Er was een meetpunt in de F.Uylenbroeckstraat en in de Patrijzenlaan.

Overdag (7u. tot 19u.) wordt steeds voldaan aan de geluidsnorm 43dB

Tot slot...

Dit is een tussentijds verslag waarop slechts enkele bewoners waren uitgenodigd.
De sfeer was positief en opbouwend maar toch deze bedenkingen :

- er is merkelijk minder lawaai en hinder dan in de beginfase (testfase);

- er is nog altijd teveel HINDER en dit veroorzaakt ongenoegen;

- er zullen 2 systemen bestudeerd worden waardoor de hinder nog kan verminderd worden en indien een       positief effect zullen ze geplaatst worden tegen eind dit jaar.
  De burgemeester drong erg aan op een  inspanning om de geluidshinder te verlagen.

Vermoedelijk zullen we weldra wat meer technische uitleg omtrent dit verslag kunnen verspreiden; de nodige info werd ons beloofd door zij die de toelichting hebben verzorgd.

De commentaren zijn gesloten.