14-09-16

Metingen windmolens

Windmolens SPL.jpg

Over ongeveer 2 weken zullen we geïnformeerd worden omtrent de metingen die uitgevoerd werden.

Waarom duurde het zo lang?

De eerste resultaten waren negatief waardoor een bijsturing in het comuterprogramma zich opdrong en er een nieuwe testperiode moest plaats vinden; zo ook voor de volgende en volgende en volgende metingen.
Voordurende bijsturingen en nieuwe testperiodes.

  

10-09-16

Opgepast voor diefstal

diefstal.pngHeden werden  ons 2 verdachte situaties gemeld :

- bij afwezigheid van de eigenaars stond bij terugkomst de tuinpoort open;

- en ook in de Uylenbroeckstraat werd er ingebroken in een  wagen en verdween een gps, een zonnebril,...


Laten we samen de verdachte bewegingen in het oog houden, ons informeren maar zeker de politie verwittigen.

 

Nieuws uit de 'Windmolenswijk' of is het toch de Witte Roos

Wij zagen dat er werken van Vivaqua bezig waren en vroegen meer inlichtingen aan schepen Jan Desmeth. Hij informeerde ons als volgt waarvoor bijzondere dank.

 

1.Vivaqua
Binnenkort zal een deel van de toevoerleiding van water naar de stad Halle moeten vernieuwd worden.
Verschillende tracés werden bestudeerd.
Het tracé dat het meest aangewezen bleek is het tracé door een deel van jullie wijk, zijnde Fazantenlaan,
T. Swalusstraat en zo naar de Alsembergsesteenweg.
De werken dat je gezien hebt, zijn proefsleuven op de exacte locatie van de bestaande leidingen te bepalen. Meer dan waarschijnlijk zal het in de Fazantenlaan onder het voetpad kunnen, terwijl het in de T. Swalusstraat waarschijnlijk onder de rijweg zal moeten. 
Wij zullen van de gelegenheid gebruik maken om in beide straten alle voetpaden te vernieuwen, alsook de volledige rijweg in de Swalusstraat. 
Een startdatum van die werken is nog niet gekend. 
Voor aanvang van de werken dient Vivaqua alle inwoners wel degelijk op de hoogte te stellen van het verloop en de details.

Ik zal dat zelf nog even opvolgen dat dit zeker en tijdig gebeurt.

 

2. Woonwagens
RUP is na openbaar onderzoek naar plenaire vergadering gegaan. Volgende stap is commissie en gemeenteraad. Ik denk dat het RUP dus pas tegen einde 2016 helemaal definitief klaar zal zijn. Dan is het geen terrein meer voor woonwagens, maar wel voor kleinschalig wonen.

 

3. Sociale woonwijk

De huisvestingsmaatschappij is bijlange nog geen eigenaar van het hele perceel. Zij zullen wel een eerste fase bouwen op het stuk waar ze nu eigenaar van zijn. Er zijn hier nog geen plannen van. Zodra deze er zijn, laat ik je iets weten. Mijn inschatting is dat de eerste plannen pas in 2017 zullen gemaakt worden om dan in 2019 of dergelijke gerealiseerd te worden.