20-04-16

Slagschaduw

Met ‘slagschaduw’ wordt bedoeld dat de zon achtereenvolgens niet en (eventueel deels) wel door een wiek bedekt wordt zodat er lichtvariaties ontstaan.
‘Slagschaduw’ treedt dus op als de zon door de ronddraaiende wieken schijnt. Doordat steeds een deel van het zonlicht wordt onderbroken treden er variaties in lichtsterkte op.
Deze variaties zijn groot als de zon (even) helemaal achter een wiek verdwijnt en als men binnen zit.
Als de zon niet helemaal wordt afgedekt of als men buiten is (veel licht van de rest van de hemel), is de variatie minder groot. De ritmische schaduw kan als een hinderlijke flikkering worden ervaren door iemand die bijvoorbeeld zit te lezen achter een raam waar de schaduw op valt. Uit onderzoek is gebleken dat de hinder van lichtvariaties of flikkeringen het grootst is bij een frequentie van 2,5 tot 14 keer per seconde.
Er kunnen dan verschijnselen als zeeziekte optreden en bij mensen die hiervoor gevoelig zijn, kan een epileptische aanval optreden (tekstbron: RIVM)

19-04-16

Email naar...

Heden hebben wij een email verstuurd naar de vertegenwoordiger voor Colruyt alsook naar Burgemeester en Schepenen met volgend bericht :

Beste,

Hierbij willen we u onze bevindingen melden waarbij we rekenen op een gunstig gevolg zoals ook afgesproken op de vergadering.

Slagschaduw.

De wijk ondervindt veel hinder van slagschaduw en dit tussen 8.00 en 9.30

De hinder is zo fel dat mensen de rolluiken moeten neerlaten of wat anders moeten ondernemen. Tevens is het zo ‘enervend’ dat de mensen riskeren agressief kwaad te worden.

Het is onbegrijpelijk dat de ingenieurs van Colruyt die dit geweten moeten hebben, deze hinder niet vooraf hebben verwerkt in de computerbesturing van de windmolen het kortst bij de wijk.

Dit probleem moet definitief en voor altijd opgelost worden.

Geluidshinder.

Opdat de metingen objectief worden vastgesteld kunnen we niet ingaan op uw vraag om onze bevindingen, die we aan een aantal burgers hadden gevraagd om te noteren, nu al door te geven.

We hopen dat onze bevindingen zullen overeenstemmen met uw formele metingen.

Wat we wel kunnen zeggen is dat we ( heel wat mensen uit de wijk) de indruk hebben dat de windmolens trager draaien. Vreemd!

Er is natuurlijk geluidshinder op bepaalde momenten.

Tot zover een antwoord op uw schrijven van 13/04.

Deze info zal ook op onze blog verschijnen.

Vriendelijke groeten.

Desiderius Boddengeen en Guy Lories