19-02-16

Geluidsmetingen starten begin maart

Na overleg tussen vertegenwoordigers van het gemeentebestuur , Colruytgroup en de wijk De Witte Roos informeren we u omtrent de geluidsmetingen die vanaf maart van start gaan.

Wie doet de geluidsmetingen :

DBA-plan werd gekozen als studiebureau omdat :

 • ze meest ervaring hebben qua geluidsmetingen windturbines in Vlaanderen
 • geluidssimulaties heeft uitgevoerd bij vergunningsaanvraag

Hoe verloopt de meetmethodiek :

 • er worden 3 vaste meetpunten bepaald die onbemand zijn maar dag en nacht informatie verzamelen
 • aanvullend 2 ambulante meetpunten
 • bemande aan/uit metingen tijdens de nacht

Vaste meetpunten :

 • Mpt 1 : F. Uylenbroekstraat 127 of 129, SPL
 • Mpt 2 : Patrijzenlaan in de omgeving van nr. 28, SPL
 • Mpt 3 : Lotse Beemd 7 of 17, Beersel (omwille van geluidshinder aldaar)

Hoe lang duurt de meting met vaste meetpunten:

 • minimum 2 weken  (in de praktijk 3-4  weken om voldoende relevante data te verzamelen en indien nodig langer als er onvoldoende wind is)
 • minstens 5m/s windsnelheid nodig voor voldoende geluid windturbine

Bemande meting :

 • Geluidsexpert is aanwezig tijdens enkele nachten om achtergrondgeluid waar te nemen en waarbij de windturbine op bepaalde momenten ook wordt stop gezet
 • Tevens zal de geluidsexpert aanvullende korte metingen van ongeveer 30min. met een handtoestel uitvoeren op bijkomende locaties.

Analyse en rapportage 

De verwachte aflevering van het eindrapport wordt verwacht begin mei 2016.

Belangrijk om te onthouden is dat er volledige transparantie is beloofd en het probleem defintief moet opgelost zijn. 

Extra controle


Vanuit de wijk zullen 5 à 10 personen aangesproken worden om gedurende de gehele metingsperiode een logboek bij te houden.
Finaal moeten de bevindengen genoteerd in het logboek overeenkomen met de metingen gedaan door DBA.

 

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.