12-02-16

Weldra professionele geluidsmetingen

Onlangs ( 11/11/2016) hadden wij een samenkomst met enkele buren, de beide actiecomités en een vertegenwoordiger van Colruyt in verband met de lawaaihinder van de windmolens.

Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door schepen Jan Desmeth.

Jan Desmeth deelde ons mee dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw enkele weken geleden al aangedrongen had bij Colruyt om professionele geluidsapparatuur te plaatsen. Deze vraag werd gevolgd door een vergadering tussen het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Colruyt, Ecopower en de inspectiediensten van de hogere overheid.

Tijdens onze vergadering werd dit door de vertegenwoordiger van Colruyt bevestigd.

Op korte termijn zullen op een 4-tal plaatsen en dit gedurende een periode van 4 weken continue metingen uitgevoerd worden, zodat bij verschillende windkracht en –richtingen kan gemeten worden of het geluid de norm overschrijdt. Wij zijn alvast overtuigd dat dit uit de metingen zal blijken. We horen het elke dag, elke week,….

Vermoedelijk zullen er 2 meettoestellen geplaatst worden in de Uylenbroeckstraat, 1 in de Patrijzenlaan en een vierde nog te bepalen.

De resultaten zullen nadien uitvoerig besproken worden en conclusies zullen moeten getrokken worden.

Blijkbaar is dit allemaal in een versneld tempo gegaan, hetgeen we zeker kunnen toejuichen.

Niettegenstaande deze actie kan het zeker goed zijn om toch nog over concreet cijfermateriaal te beschikken via het eerder aangekondigd logboek.

Wij houden u zeker op de hoogte.

De commentaren zijn gesloten.