22-01-16

Geluidshinder windmolens

Naar aanleiding van ons schrijven, kregen we volgend antwoord :

...
We hebben inmiddels al 4 klachten omtrent geluidshinder mogen ontvangen. Donderdag (21/01) is er een overleg met de milieu-inspectie, gemeente Beersel en de exploitanten van de turbines. We kaarten de klachten aan en we hebben zelf nog wat vragen omtrent een aantal technische bepalingen.
Wanneer de mensen niet schriftelijk willen reageren of niet in de mogelijkheid zijn om dit te doen, dan kan je op de website van Eoly het telefoonnummer vinden waarop inwoners terecht kunnen met al hun vragen.

https://www.eoly.be/nl/b2c/home

Ben Vanhoorebeek
Milieuambteaar
Gemeentelijke toezichthouder op de naleving va de milieuhygiënewetgeving.

...
Tevens hebben we er aan toegevoegd dat er zeker 10 wijkbewoners een mondelinge klacht hebben geformuleerd.

De commentaren zijn gesloten.