30-12-15

Geluidshinder windmolens (deel 2)

Op 29/12/2015 kregen we reeds uitgebreid en positief antwoord vanwege Schepen Gunther Coppens.
Alhoewel ze de dag zelf ter plaatse waren geweest, konden ze geen overtreding vaststellen met hun meetapparatuur. Niet verwonderlijk. Want we hebben hen gemeld dat ook wij die dag geen hinder hebben ondervonden omdat de snelheid bij het draaien merkelijk lager lag en tevens de positie van de wieken gewijzigd was.
We moeten vaststellen dat afhankelijk van snelheid, stand van de wieken en positie van bladen NIET iedereen gelijktijdig geluidshinder zal ondervinden.

Daarom stelt Schepen Gunther Coppens voor dat wie hinder ervaart ONMIDDELLIJK telefoneert naar 023716354 en ook een email stuurt naar ben.vanhoorebeek@sint-pieters-leeuw.be zodat ze ter plaatse de nodige vaststellingen kunnen doen.

Op basis van alle klachten zal er in januari een vergadering komen met de bevoegde schepen en ambtenaar om te horen wat de beslissingen hieromtrent zijn.

Zelf stellen we voor, als er geen afdoende oplossing komt, dat de gemeente een kortgeding inspant om het stopzetten te eisen.

Vermits we niet over alle emailadressen beschikken, vragen we uw medewerking om de naaste buren ook in te lichten, liefst met onderstaand bericht :

 

Beste buur,

Ook u ondervindt geluidshinder veroorzaakt door de windmolens. Wil onmiddellijk telefoneren naar 023716354 voor melding. Wil ook ons inlichten via email : loriesg@telenet.be

Dank voor uw medewerking

 

Commentaren

Wij zelf hebben thuis geen last van het geluid van de windmolen.toen we vorige week gingen wandelen was er inderdaad veel geluid waar te nemen.

Gepost door: vera | 30-12-15

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.