28-12-15

Geluidshinder windmolens

Heden hebben wij een bericht gestuurd naar burgemeester en bevoegde schepen om ons ongenoegen te uiten over de felle geluidshinder  (dag en nacht) veroorzaakt door de windmolen die het kortst bij de wijk staat. Wij stellen voor dat deze stilgelegd wordt tot er een oplossing is voor het probleem.

De commentaren zijn gesloten.