02-12-15

WAARDEVERMINDERING VAN WONINGEN

Een logisch gevolg van al deze hinder en risico’s is dat de waarde van de nabijgelegen woningen en gronden in waarde zal verminderen.
Zeg nu zelf, wie wil er wonen onder of in de nabijheid van een windturbine ?

In sommige Nederlandse gemeenten werd reeds beslist om de WOZ (vergelijkbaar met de onroerende voorheffing in België) te verlagen voor woningen die in de buurt van de windturbines gelegen zijn.
Het bewijs dat er wel degelijk belangrijke nadelen zijn.

Afhankelijk van de afstand van de woning tot de molens is er sprake van economische schade als gevolg van waardevermindering.
Er kan zelfs een situatie van onverkoopbaarheid optreden. Dan is de schade 100%.
Er kan worden aangenomen dat er schade is binnen een cirkel van 4 tot 6 kilometer rond de windturbines.

Het is veelzeggend dat in Nederland en België als gevolg van het bouwen van windmolens in de omgeving van je woonhuis een schade van 30% wordt vastgesteld ten opzichte van de normale verkoopwaarde.
In Nederland werd deze uitspraak op 28 augustus door de Hoge Raad bevestigd. “De Hoge Raad oordeelde dat de bewoner vermindering van zijn woongenot zal ervaren, door zowel het uitzicht op de turbines als het geluid dat de motoren ervan zullen produceren.” Nu al ervaren mensen dat vanwege de geruchten over de windturbines hun huizen veel langer te koop staan of dat aspirant-kopers afhaken.
Makelaars hebben dat ook schriftelijk bevestigd.

Bron :www.geenwindmolense19.be

De commentaren zijn gesloten.