07-09-15

Woonwagenbewoners : verslag

Verslag van de info-avond van 2 september ll. :

1 Bewoners doen het hele verhaal opnieuw over met alle details :
hieruit blijkt duidelijk de ontgoocheling van het niet respecteren van 30/06 als definitieve vertrekdatum;
sommige buren lieten duidelijk hun ongeduld blijken en zijn zelf al de bewoners, die voor de overlast zorgen, hun gedacht gaan zeggen.
Alle buren bevestigen dat de politie niet op elke oproep reageerde terwijl er in onze perceptie mensen(kinderen) in nood waren.
Issue blijft het sluikstorten van de bewoners in de aangrenzende tuinen met ongedierte als gevolg.

2 De korpschef stelt vast dat de eigenaar, dus de huisvestingsmaatschappij, simpelweg een takelwagen
kan laten komen want iedereen staat daar in overtreding ttz op iemand anders zijn eigendom.
Hij voegt er wel aan toe dat zodra geconstateerd wordt dat er mensen woonachtig zijn in het voertuig andere regels van kracht zijn, waardoor de eigenaar wel via de Vrederechter moet gaan.

3 Het bestuur geeft mee dat de huidige bewoners niet in de sociale inventaris zitten van SPL maar dat ze wel
ingeschreven zijn in een andere regio in Vlaams-Brabant en zich dus - volgens de gemaakte afspraken - daar dienen aan te bieden voor verdere hulp.

4 De Directeur van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting neemt van dit alles akte en
zal op de volgende raad van bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, gepland midden september 2015, het akkoord vragen om de procedure voor een gedwongen uitdrijving bij de Vrederechter op te starten.

5 Bewoners tonen hun appreciatie om zich toch te bekommeren om “De Witte Roos”

De commentaren zijn gesloten.