10-08-15

Plaatselijk nieuws

1.
De grootste gaten in de Beverbeemd werden met grond opgevuld en gelijkgemaakt met de sleep; tevens werden de overhangende takken met crossjet en haagschaar verwijderd.


2.
Dit jaar zijn er geen wijkfeesten. 

3.
De geluidshinder en andere hinder op het wooonwagenterrein was vorige week van die aard dat meerdere bewoners naar de politie hebben getelefoneerd.
Van de burgemeester kregen we het bericht dat de klacht geregistreerd was en onderzocht zal worden.

4.
Vanaf volgende week starten we met een reeks over het gasreglement.

Als eerste item komt aan bod : geluidshinder

Op meer dan één plaats hebben bewoners hinder van geluidshinder en waar de nachtrust niet gerespecteerd wordt.
Velen klagen... terecht, en weinigen... verwittigen de politie.

Misschien kun je met enkele buren afspraken maken en mekaar verwittigen via GSM dat je gebeld hebt zodat iemand anders ook telefoneert.
Meerdere klachten bij de politie zijn beter dan één.

 

De commentaren zijn gesloten.