14-07-15

Woonwagens

Heden kregen we antwoord vanwege Schepen Jan Desmeth in verband met de woonwagens.

...

Vandaag werd een controlebezoek uitgevoerd door huisvestingsmaatschappij en de gemeentelijke overheid.
Alle woonwagens op één na zijn weg.
De laatste woonwagen is uit het zicht van de wijk gezet en de huisvestingsmaatschappij heeft tot uiterlijk 31 augustus gegeven om ook deze laatste te verwijderen.

...

Ook op onze andere vragen volgt weldra een reactie.

12-07-15

Opnieuw inbraakpoging

diefstal.png

Nu reeds voor de 5de maal werd er ingebroken of was er een inbraakpoging. Deze maal in de Fazantenlaan. De inbrekers zetten het op een lopen toen de eigenaar 's nachts thuiskwam. Enkel het tuinpoortje is beschadigd. 

Alleszins zullen we bij het gemeentebestuur aandringen op concrete acties voor onze wijk. Op dit ogenblik hebben we nog geen antwoord gekregen op onze email; vermoedelijk omwille van de vakantieperiode.

02-07-15

Bericht aan gemeentebestuur

Vorige week hebben we een email gestuurd naar Burgemeester Luc De Coninck en Schepen Jan De Smedt met de vraag om volgende items te willen opvolgen :

  • Op nauwelijks één maand tijd werden er 3 inbraken vastgesteld in onze wijk. Daarom vragen we dat de politie éénmaal overdag en éénmaal ’s nachts (willekeurig uur) door de wijk traag zou rijden;

  •  Er wordt overlast gemeld op het gemeentelijk speelplein;

  •  Er was opnieuw ruzie en overlast op de terreinen van de woonwagenbewoners; zullen deze ontruimd zijn tegen 1 juli?

  • Doordat de Vaartweg afgesloten is kunnen heel wat bewoners niet meer gaan wandelen (o.a. met de hond);
    is het mogelijk om de Beverbeemd opnieuw wandelklaar te maken.


Wij hopen u weldra hieromtrent positief nieuws te kunnen brengen.