29-04-15

Vliegroutes boven Sint-Pieters-Leeuw

Vraag van bewoner waarop Schepen Gunther Coppens hieromtrent  informatie aanbiedt.

U stelde gisteren een vraag met betrekking tot het vliegverkeer boven Sint-Pieters-Leeuw. Ik heb intussen wat navraag gedaan.

De vliegtuigen die gebruik maken van de (ring)route over Sint-Pieters-Leeuw zouden toch al op een hoogte van zeker 500m (1700 voet) moeten vliegen. Feit is dat de vliegtuigen boven Sint-Pieters-Leeuw zich inderdaad al op enige afstand van de luchthaven bevinden en dat de geluidshinder minder grote proporties aanneemt dan in andere gemeenten in de Vlaamse rand.

Indien u toch klacht wil indienen kan u terecht bij de “onafhankelijke Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal” via volgende website: http://www.airportmediation.be/nl/index.html

Meer informatie kan ook gevonden worden op de website van de FOD mobiliteit: http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/omwonenden/

Als u daarbij wenst te weten welk overvliegend vliegtuig het betreft dan kan u terecht op http://www.flightradar24.com/

Verder kan ik u ook nog volgend melden met betrekking tot het federale regeerakkoord:

Op korte termijn, in overweging nemend het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 31 juli 2014, kondigt de regering een moratorium af op de wijzigingen die op 6 februari 2014 aan de vliegroutes werden aangebracht. Ze zal Belgocontrol onmiddellijk de opdracht geven om de terugkeer naar de situatie voor 6 februari 2014 voor te bereiden en te implementeren. De routes die op 9 januari 2014 en op 6 maart 2014 in gebruik werden genomen, zullen worden geëvalueerd en waar nodig aangepast, in het kader van een aanvaardbare oplossing.

Om een structurele en definitieve oplossing uit te werken, blijven de luchthavenakkoorden, bevestigd door de ministerraden van 19 december 2008 en 26 februari 2010, het uitgangspunt vormen voor het beleid om de geluidshinder rond de luchthaven Brussel Nationaal aan te pakken, inzonderheid in de dichtbevolkte gebieden. Andere pistes zullen desalniettemin worden onderzocht, in overleg met de operatoren, inzonderheid met betrekking tot investeringen in de luchthaveninfrastructuur of de aanpassing van de nachtactiviteiten om de geluidshinder te verminderen.

Het preferentieel baangebruik en de windnormen die integraal onderdeel van deze akkoorden uitmaken, blijven gehandhaafd en zullen wettelijk verankerd worden in een vliegwet. In dezelfde wet zal de procedure om routewijzigingen door te voeren, worden opgenomen. Elke eventuele reactie- of wijzigingsprocedure voor een vliegroute dient via de ministerraad te verlopen na degelijke impactstudies (inzake veiligheid, capaciteit en leefmilieu) en na raadpleging van de bevolking.