24-03-15

Verslag Infoavond 6/6 : windturbines

 

Windturbine-Tienen.jpg 

Status van de projecten

 • 2015 : juni
  Start van de grondwerken voor de 3 windturbines Ecopower en WE Power
 • 2015 : september
  Start van de bouw van de windturbine.
 • 2016
  Start van de bouw van de 2 windturbines Electrabel
 •  Voor de 2 windturbines – samenwerking Enervest en Electrabel – werd de milieuvergunning geweigerd en in beroep bevestigd.

              Er wordt een nieuwe vergunning aangevraagd en men wil met de bouw ervan starten in 2017

Verloop van het bouwproces

Fase 1:
3 windturbines Ecopower – WE Power
Gekozen type: •Senvion MM92 – hoogte 100m – rotordiameter 92,5m – 2,05 MW vermogen •Bij keuze werd rekening gehouden met het brongeluid van de windturbine

 • Planning uitvoering: Aanleg toegangswegen: juni 2015

                               Aanleg kraanplatform: juni 2015
                               Aanleg elektriciteitskabels: juni 2015
                               Bouw fundering: juni 2015  
                               Aanvoer onderdelen: augustus 2015 
                               Opbouw windturbines: september 2015 
                               Oplevering: Eind 2015

 •   Geluidsimpact
  fase 1 Conform VLAREM-wetgeving
  fase 2 Exacte impact te bepalen ifv gekozen type
            Er zal steeds aan VLAREM-wetgeving voldaan worden voor het hele park
  fase 3 Exacte impact te bepalen ifv gekozen type
            Er zal steeds aan VLAREM-wetgeving voldaan worden voor het hele park

 • Impact slagschaduw 
  Voor elk slagschaduwgevoelig object (woning, kantoorgebouw, …) mag de totale impact van alle windturbines maximaal 8u/jaar en 30 min./dag zijn. 

Hoe wordt de totale slagschaduw beperkt?
1. Sensors op de windturbines nemen waar wanneer de zon schijnt.
2. Software controleert welke objecten impact ondervinden en hoeveel impact deze objecten reeds ondervonden hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met alle windturbines van het park. 
3. Indien de maxima bereikt worden, wordt de windturbine die de impact veroorzaakt automatisch tot stilstand gebracht.

11-03-15

Verslag Infoavond 5/6 : woonwagens

Een akkoord tussen gemeente en provincie heeft ervoor gezorgd dat er GEEN woonwagens meer mogen verblijven op het terrein Bergensesteenweg 777 en dit vanaf 30/06/2015.
Er komt wel een alternatieve ontwikkeling naar een project sociale woningbouw met aandacht voor kleinschalig wonen.

Enkele data :
29/10/2014 : aankoopakte terrein door Gewestelijke Maatschappij.
30/06/2015 : de site op de Bergensesteenweg 777 moet tegen die datum verlaten worden;

Op het terrein Bergensesteenweg 700/770B  is een uitbreiding voorzien waardoor 45 woonwagens er kunnen verblijven in 3 of 4 kamers

Er komt een nieuw gemeentelijk RUP:

maart/april 2015 : Voorontwerp en Plenaire vergadering
mei/juni 2015 : Voorlopige vaststelling GR
augustus/september 2015 : Openbaar onderzoek
november/december 2015 : Definitieve vaststelling.

N.B. de vragen en antwoord met betrekking tot mogelijke overlast zitten vervat in het bericht hieronder die door enkele wijkbewoners werden gesteld

04-03-15

Commentaar op vraag

Heden kregen we volgende vragen :

Nieuwe sociale woonwijk aan de Witte Roos .

Vraagje : gaat jullie wijkcomité deze problematiek opvolgen?

1.Wij vrezen SAMEN met de andere buren die rond het pleintje wonen voor bijkomendeoverlast op het speelplein en vinden dat deze nieuwe woonwijk ook een eigen "speelplein" moet voorzien liefst zo groot als het onze

2.Kan de gemeente camera's plaatsen aan ons speelplein om te controleren wat er allemaal gebeurt? Nu is er ‘s avonds en ‘s nachts volk op het speelplein, wat een onveilig gevoel geeft

Reeds dank voor jullie antwoord.

Antwoord van Burgemeester Deconinck :

Het voorontwerp van RUP moet nog besproken worden, dus de vraag is voorbarig. 

Eens het voorontwerp klaar is en goedgekeurd door Gecoro en gemeenteraad start een openbaar onderzoek, en kan iedereen zijn bezwaren of suggesties laten kennen.