24-03-15

Verslag Infoavond 6/6 : windturbines

 

Windturbine-Tienen.jpg 

Status van de projecten

 • 2015 : juni
  Start van de grondwerken voor de 3 windturbines Ecopower en WE Power
 • 2015 : september
  Start van de bouw van de windturbine.
 • 2016
  Start van de bouw van de 2 windturbines Electrabel
 •  Voor de 2 windturbines – samenwerking Enervest en Electrabel – werd de milieuvergunning geweigerd en in beroep bevestigd.

              Er wordt een nieuwe vergunning aangevraagd en men wil met de bouw ervan starten in 2017

Verloop van het bouwproces

Fase 1:
3 windturbines Ecopower – WE Power
Gekozen type: •Senvion MM92 – hoogte 100m – rotordiameter 92,5m – 2,05 MW vermogen •Bij keuze werd rekening gehouden met het brongeluid van de windturbine

 • Planning uitvoering: Aanleg toegangswegen: juni 2015

                               Aanleg kraanplatform: juni 2015
                               Aanleg elektriciteitskabels: juni 2015
                               Bouw fundering: juni 2015  
                               Aanvoer onderdelen: augustus 2015 
                               Opbouw windturbines: september 2015 
                               Oplevering: Eind 2015

 •   Geluidsimpact
  fase 1 Conform VLAREM-wetgeving
  fase 2 Exacte impact te bepalen ifv gekozen type
            Er zal steeds aan VLAREM-wetgeving voldaan worden voor het hele park
  fase 3 Exacte impact te bepalen ifv gekozen type
            Er zal steeds aan VLAREM-wetgeving voldaan worden voor het hele park

 • Impact slagschaduw 
  Voor elk slagschaduwgevoelig object (woning, kantoorgebouw, …) mag de totale impact van alle windturbines maximaal 8u/jaar en 30 min./dag zijn. 

Hoe wordt de totale slagschaduw beperkt?
1. Sensors op de windturbines nemen waar wanneer de zon schijnt.
2. Software controleert welke objecten impact ondervinden en hoeveel impact deze objecten reeds ondervonden hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met alle windturbines van het park. 
3. Indien de maxima bereikt worden, wordt de windturbine die de impact veroorzaakt automatisch tot stilstand gebracht.

De commentaren zijn gesloten.