11-03-15

Verslag Infoavond 5/6 : woonwagens

Een akkoord tussen gemeente en provincie heeft ervoor gezorgd dat er GEEN woonwagens meer mogen verblijven op het terrein Bergensesteenweg 777 en dit vanaf 30/06/2015.
Er komt wel een alternatieve ontwikkeling naar een project sociale woningbouw met aandacht voor kleinschalig wonen.

Enkele data :
29/10/2014 : aankoopakte terrein door Gewestelijke Maatschappij.
30/06/2015 : de site op de Bergensesteenweg 777 moet tegen die datum verlaten worden;

Op het terrein Bergensesteenweg 700/770B  is een uitbreiding voorzien waardoor 45 woonwagens er kunnen verblijven in 3 of 4 kamers

Er komt een nieuw gemeentelijk RUP:

maart/april 2015 : Voorontwerp en Plenaire vergadering
mei/juni 2015 : Voorlopige vaststelling GR
augustus/september 2015 : Openbaar onderzoek
november/december 2015 : Definitieve vaststelling.

N.B. de vragen en antwoord met betrekking tot mogelijke overlast zitten vervat in het bericht hieronder die door enkele wijkbewoners werden gesteld

De commentaren zijn gesloten.