02-03-15

Verslag Infoavond 4/6 : geluidshinder

Interbeton en Amacro behoren tot Klasse 1 waardoor er toezicht gebeurt door de milieu-inspectie Vlaams-Brabant en een PV wordt opgesteld.

Situatieschets  Interbeton:

Omwille van het overschrijden van de norm op basis van een geluidstudie wordt er een hoge muuur opgetrokken, wordt de berm verhoogd en komt er een aanplanting van 2 rijen populieren.

Situatieschets Amacro :

Op basis van een aantal metingen wordt vastgesteld dat de norm overschreden wordt; het probleem situeert zich bij de betoncentrale (zowel bij voedingsbunkers als bij de mengtoren.

 Uitgevoerde saneringsmaatregelen

Het vermogen van de motoren werd gereduceerd tot het minimaal noodzakelijke. Dit heeft tot een verbetering geleid, doch onvoldoende.

• De trilplaten werden vervangen door zwaardere platen. Dit heeft tot een verbetering geleid, doch onvoldoende.

• Het plaatsen van geluidsgordijnen tegen de voedingsbunkers werd onderzocht, maar bleek .onvoldoende 

• De bestaande trilmotoren werden vervangen door een nieuw type met lager vermogen. Dit heeft tot een verbetering geleid.

• Het vermogen van deze nieuwe trilmotoren werd gereduceerd tot het minimaal noodzakelijke. Dit heeft tot een verbetering geleid, waarop aansluitend controle-metingen door de geluidsdeskundige werden ingepland

Tot slot..

Inspectie van de provincie zal binnenkort nieuwe metingen uitvoeren om de impact van de maatregelen van zowel InterBeton als Amacro te meten.

 Rapportering op de volgende “stand van zaken Info Avond” eind 2015.

 

 

De commentaren zijn gesloten.