06-02-15

Verslag Infoavond 3/6 : wateroverlast

Het gemeentebestuur liet voor de volledige gemeente een hydronautstudie uitvoeren; dit is een dynamisch computermodel dat het mogelijk maakt om de gevolgen van aanpassingen en ingrepen te simuleren.

De resultaten van deze studie waren klaar eind 2014 en de 3 dossiers,waaronder de wijk Witte Roos, kregen prioriteit. 

De voorgestelde oplossing behelst :

- een nieuwe overstort op het kruispunt Tobie Swalusstraat en Patrijzenlaan;
- een bijkomende en extra overstort in de weide tussen T.Swalusstraat en Ferdinand Uylenbroeckstraat;
- vernieuwen van overstort op kruispunt Fazantenlaan en Ferdinand Uylenbroeckstraat;
- onmogelijk maken van de instroom van de waterloop naar de riolering toe dankzij terugslagkleppen;
- gescheiden riolering in Jan Baptist Bosmansstraat + twee overstorten + RWA-bufferbekken +                            herprofileren Lotbeek.

Gevolgen en planning :

Het ontwerp wordt dit jaar in detail uitgewerkt.
Finaliseren van de overeenkomst met de Provincie voor invloed op de Lotbeek.
Aankoop realiseren van terrein (landbouwzone) voor aanleg bufferbekken.
Kredieten in meerjarenplanning zijn al vastgelegd.
Planning voor uitvoering van werken vastleggen.

 

 

De commentaren zijn gesloten.