28-01-15

Verslag Infoavond 2/6

Autosluis
Deze werd geplaatst in november 2013. De breedte van de rijweg bedraagt 238cm, heeft een lengte van 11,50 m en de boordstenen zijn 22cm hoog.

AFGEHANDELD

Verbinding N6-wijk.

Het voetgangerswegje dat de wijk verbindt met de N6 werd heraangelegd met klinkers.

AFGEHANDELD

Terrein met woonwagens.

Zal terrein woonwagens wel aan overheid verkocht worden?
Inmiddels werd de akte tussen de eigenaar van het terrein van de woonwagens en de Gewestelijke Maatschappij voor huisvesting verleden. 
Op 30 juni 2015 zal de huidige eigenaar het terrein verlaten.
Opmaak GRUP is lopende…

AFGEHANDELD

 Kan de weide tussen Van Laethem-Ots en de wijk gebruikt worden voor industrie?

In het BPA is deze weide ingekleurd als ‘natuurbuffergebied’ (artikel 10).
Deze weide zal nooit voor industrie kunnen gebruikt worden.

AFGEHANDELD

Berm Tobie Swalusstraat

De rijweg ter hoogte van bedrijf Van Laethem-Ots is te smal en zal daarom verbreed worden met 150cm over een afstand van 165cm.
Onkosten extra fundering voor vrachtwagens worden gedragen door bedrijf.

 In behandeling

Bergensesteenweg

De gemeente is voorstander van het behoud van de 2X2-rijstroken en van het doortrekken van de betonnen middenberm tot de Alsembergsesteenweg met een veilige doorsteek voor voetgangers ter hoogte van bushalte. Gesprekken tussen gemeente en gewest zijn lopende. Uikomst is nog niet gekend.

In behandeling

 Glascontainer

De wijk De Witte Roos kan voortaan beschikken over een moderne en functionele ondergrondse glascontainer.

AFGEHANDELD

24-01-15

Verslag Infoavond 1/6

Naar aanleiding van de Infoavond van 21 januari zullen we verslag uitbrengen omtrent de verschillende items welke die avond aan bod zijn gekomen :

  1. Feedback over wat voorbij is.
  2. Waterproblemen
  3. Geluidshinder
  4. Woonwagens
  5. Windmolens

Als eerste info kunnen we u meegeven dat de volledige presentatie terug te vinden is op de website van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

www.sint-pieters-leeuw.be/witteroos

 

Deel 2/6 zal verslag zijn over wat voorbij is en al dan niet als afgehandeld mag beschouwd worden.

 

14-01-15

Infoavond voor wijk Brucom/Witte Roos : opvolging

 

gemeentehuis.png

Op woensdag 21 januari worden alle inwoners van deze wijk opnieuw uitgenodigd, zodat ze de informatie uit eerste hand kunnen vernemen. We heten iedereen van harte welkom in Coloma - Joseph Depauwstraat 25 om 2Ouur.

De stand van zaken in de volgende dossiers zal toegelicht worden :

  1. woonwagens
  2. windmolens
  3. geluidsproblemen
  4. varia

In tegenstelling tot de eerste infoavond zal alles in plenaire zitting worden toegelicht. Dit keer zijn er geen aparte werkgroepen per onderwerp voorzien.