24-11-14

Geurhinder Patrijzenlaan : deel 3

Heden hebben we al een uitvoerig bericht gekregen vanwege de Milieudienst omtrent de geurhinder veroorzaakt door stookolie.

Volgende stappen die gezet worden, zijn :

- De dienst leefmilieu zal met dienst openbare werken de rioleringsplannen bekijken van de Patrijzenlaan. 
- Verslagen van de instanties die ter plaatse kwamen worden opgevraagd.
- Ze komen ter plaatse om desgevallend riooldeksels en bezoekkamers open te leggen.

We houden u op de hoogte.

De commentaren zijn gesloten.