22-11-14

Geurhinder in Patrijzenlaan!

Op donderdag 20/11 omstreeks 20.00 ondervonden we een bijzonder agressieve geurhinder binnenhuis (vooral gelijkvloers) denkend aan terpentijm of white spirit.

Met enig ongerust gevoel gingen we de nacht in.’s Anderdaags was de geurhinder deels verdwenen maar ging ik toch bij Vivaqua om de feiten te melden; op het middaguur kwam men zich vergewissen van het probleem : ze stelden de hinder vast bij het openen van de riooldeksels en dachten aan het illegaal spoelen van verfborstels maar konden er niets aan doen. Dit gebeurt!

’s Avonds stond de brandweer er met politie blijkbaar opgeroepen door ongeruste bewoners. Ook zij stelden het probleem vast bij het openen van de riooldeksels en kwamen ook binnenhuis om het probleem vast te stellen. Voor de brandweer was het een probleem van stookolie ( ergens moest er een lek in een tank zijn) en dat de milieudienst van de gemeente moest verwittigd worden. Zij hebben in enkele riolen water gespoten.

Heden hebben we de bevoegde instanties deze info bezorgd via email.

Onze vraag is :

Hoe wordt dit probleem opgelost?
Is er een plan bij dergelijke 'kleine rampen'?
Wat kan de burger het best doen in zo'n situatie en wat doet hij best niet?

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.