14-10-14

Geluidshinder Amacro

geluidshinder.jpg

In de loop van de maand januari 2015 is er opnieuw een infovergadering gepland door het College van Burgemeester en Schepenen naar de bewoners van de Witte Roos (over weinige tijd bezorgen we u hieromtrent meer informatie). 

Als aanloop naar deze samenkomst bezorgen we u officiële informatie in verband met de geluidshinder veroorzaakt door Amacro NV.

Volgend op de gemeentelijke infovergadering dd. 20/03/2014, het overleg met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw dd. 25/06/2014, het terreinbezoek met de buurtbewoners dd. 10/07/2014 en de vraag van dhr. Vanhoorebeek dd. 13/10/2014 achter een stand van zaken, kunnen we u hierbij informeren over de actuele situatie betreffende de geluidsbeheersing rond de betoncentrale bij de firma AMACRO, Heideveld 50 te Beersel.

·Het vermogen van de motoren werd gereduceerd tot het minimaal noodzakelijke. Dit heeft tot een verbetering geleid, doch onvoldoende. Deze maatregel werd reeds rond de zomerperiode gecommuniceerd naar de gemeente en het buurtcomité.

·De trilplaten werden vervangen door zwaardere platen. Dit heeft tot een verbetering geleid, doch onvoldoende. Deze maatregel werd reeds rond de zomerperiode gecommuniceerd naar de gemeente en het buurtcomité.

·Er zijn nieuwe aanpassingswerken aan de betoncentrale gepland. De sturing van de trilmotoren zal aangepast worden: de trilmotoren van de voedingsbunkers zullen niet meer allemaal gelijktijdig trillen, zoals nu het geval is. Enkel de trilmotor van de voedingsbunker die op dat ogenblik grondstoffen laat vallen, zal trillen. De ondertekende bestelbon voor deze aanpassingswerken vindt u in bijlage. De wachtleidingen werden inmiddels reeds geplaatst en op 31/10/2014 zal de leverancier het installatiewerk uitvoeren.

·Amacro zal een betonnen geluidswand in L-vorm langs de voedingsbunkers plaatsen. Deze wand zal een hoogte hebben van 5,40m à 6,00m, de exacte hoogte wordt eerstdaags vastgelegd. Indien nodig kan deze geluidswand aangevuld worden met een akoestisch scherm, dit zal na plaatsing geëvalueerd worden. De wand wordt in de loop van de maand november uitgevoerd.

·Momenteel is ter voorbereiding van de funderingswerken voor de geluidswand reeds de bestaande begroeiing rond de voedingsbunkers verwijderd. Mogelijks heeft dit een negatief effect op de verspreiding van het huidige geluid naar de omgeving. Zoals aangegeven is de verwijdering van deze begroeiing nodig voor de funderingswerken van de geluidswand.

·De plaatsing van een akoestisch scherm rond de voedingsbunkers werd niet weerhouden aangezien een betonnen geluidswand eveneens een sterkt bufferend effect heeft en bovendien veel beter geschikt is voor de aard en het ruwe gebruik van het terrein. Mogelijks wordt op de betonnen wand nog verhoogd met een akoestisch scherm, dit zal na plaatsing van de betonnen wand geëvalueerd worden.

·De plaatsing van geluidsgordijnen tegen de voedingsbunkers bleek naar praktische haalbaarheid (toegang tot de installatie voor reiniging en onderhoud) geen goede oplossing. De betonnen geluidswand zal de functie van de geluidsgordijnen overnemen.