08-07-14

Bezoek windmolenssite Colruyt : kort verslag

Zijn heden ingegaan op de uitnodiging voor een bezoek aan de nieuwe windmolenssite van Colruyt. 

Hebben samen met de ingenieurs van Colruyt en Schepen G. Coppens deze site vanuit diverse posities bekeken.

Wat hebben we kunnen vaststellen :

  • vermoedelijk zullen we geen geluidshinder ondervinden (we moesten al onder de turbine gaan staan om geluid te horen);
  • hebben geen slagschaduw ondervonden maar dit is gezien de weersomstandigheden, voorbarig om een positieve conclusie te trekken;
  • het zicht zal zeker in ons nadeel uitvallen; wie hoger woont in de  wijk zal de turbines eerder zien dan wie lager woont;

Voorstel : aanplanting van nieuwe bomen (populieren) om het zicht gedeeltelijk te maskeren.

Er is ook nog een uitnodiging voor een bezoek aan Amacro. Daar gaan we niet op in als protest, omdat er te weinig inspanningen worden gedaan om de geluidshinder te verlagen in het belang van de bewoners van de wijk. 

07-07-14

Windmolens : een ervaring

Windturbine-Tienen.jpgMorgen om 18.00 kunnen 10 wijkbewoners met ons mee naar de omgeving van de site van Colruyt te Halle om te ervaren wat het effect is van afstand, geluidshinder, slagschaduw...

We zullen ons positioneren op een afstand gelijk aan de afstand van de plaatsing van de windturbine die het kortst bij de wijk De Witte Roos zal gebouwd worden.

De eerste 10 reacties via een emailbericht zullen we de juiste plaats van afspraak doorspelen.

02-07-14

Het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Zoals reeds eerder beloofd, hebben we het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 6 mei mogen ontvangen vanuit het Gemeentebestuur waarvoor dank. 

We willen wel nadenken of er nog een mogelijkheid bestaat om de plaatsing van de turbine die het kortst bij de wijk zou komen aan te vechten maar er is weinig hoop.

Zie bijlage voor het arrest.140610095637_0001.pdf