08-07-14

Bezoek windmolenssite Colruyt : kort verslag

Zijn heden ingegaan op de uitnodiging voor een bezoek aan de nieuwe windmolenssite van Colruyt. 

Hebben samen met de ingenieurs van Colruyt en Schepen G. Coppens deze site vanuit diverse posities bekeken.

Wat hebben we kunnen vaststellen :

  • vermoedelijk zullen we geen geluidshinder ondervinden (we moesten al onder de turbine gaan staan om geluid te horen);
  • hebben geen slagschaduw ondervonden maar dit is gezien de weersomstandigheden, voorbarig om een positieve conclusie te trekken;
  • het zicht zal zeker in ons nadeel uitvallen; wie hoger woont in de  wijk zal de turbines eerder zien dan wie lager woont;

Voorstel : aanplanting van nieuwe bomen (populieren) om het zicht gedeeltelijk te maskeren.

Er is ook nog een uitnodiging voor een bezoek aan Amacro. Daar gaan we niet op in als protest, omdat er te weinig inspanningen worden gedaan om de geluidshinder te verlagen in het belang van de bewoners van de wijk. 

De commentaren zijn gesloten.