06-06-14

Bouw windturbines : klacht onontvankelijk verklaard

Windturbine-Tienen.jpg

Het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 6 mei inzake de bouwvergunning afgeleverd aan Ecopower voor de bouw van windturbines langsheen de Vaartweg verklaart het beroep van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw onontvankelijk.

Dit betekent dat de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar definitief is.

Voor het gemeentebestuur is deze procedure derhalve beëindigd. Jammer genoeg zonder succes.

...

We beschikken over het volledige arrest van 20 bladzijdes en willen geen passages hieruit aanhalen omdat de context te belangrijk is. We zullen alleszins navraag doen of we het als document op onze website mogen publiceren. Het document kan voor wat discussie zorgen. Alleszins is de ontgoocheling groot.

 

 

De commentaren zijn gesloten.