30-04-14

Tot slot...

enoughisenoughbis.jpg

Gedurende een aantal weken hebben we u geïnformeerd en concluderen :

1. het sluipverkeer via de wijk is een halt toegeroepen door het plaatsen van de sluis : uitgevoerd

2.het woonwagenpark komt er niet : uitvoering tegen 2016

3.de wateroverlast is aangepakt met enkele goede ingrepen maar op dit ogenblik kunnen we niet zeggen of                         die voldoende zullen zijn en wachten we het resultaat van de studie af;

4. 
de geluidshinder is door alle partijen die het veroorzaken erkend en zij willen er iets aandoen; er zijn enkele positieve signalen zoals het ‘warmdraaien’ van de vrachtwagens van Ots te laten gebeuren op een andere plaats,  en volgens een aantal bewoners is er iets minder geluidslast vanwege Amacro; omdat we hiervan niet zeker zijn, zullen we volgende week een mini-enquête uitvoeren bij de inwoners van Uylenbroeckstraat en Patrijzenlaan in het bijzonder, maar elkeen die zich betrokken partij voelt kan hieraan deelnemen;

5.
 het probleem van de windmolens is zeker niet opgelost; het is wachten op de uitspraak van de commissie welke normaal in de maand mei zou moeten gebeuren maar het kan evengoed nog één of zelfs twee jaar wachten worden; alleszins zullen we dit probleem heel kritisch en vooral alert blijven opvolgen.

We willen jullie ook informeren omtrent een viertal vragen welke we ook al hebben doorgespeeld aan de bevoegde personen :

 a)  vraag voor het plaatsen van spiegels bij het buiten rijden van de wijk ter hoogte van de Alsembergsesteenweg via           de T.Swalusstraat (is provinciale materie);                                                                                                                                        b)  dringende vraag (van meerdere bewoners) om aandacht te hebben voor het oversteken van de Bergensesteenweg             ter hoogte van de bushalte;
c)    vraag van verschillende bewoners omtrent het parkeren van zwaar vervoer in de wijk;
d)  
sommige bewoners denken dat de vliegroutes gewijzigd werden waardoor we tussen 1.00 en 3.00 zware vliegtuigen         horen overvliegen;

Mocht er intussen belangrijk nieuws komen in verband met één van de onderwerpen zoals hoger aangegeven, zullen we u daar onmiddellijk over informeren.

Volgende week : mini-onderzoek voor bewoners in verband met geluidshinder Amacro

De commentaren zijn gesloten.