23-04-14

Verslag Infoavond : deel 5 : geluidshinder

geluidshinder.jpg

Het betreft hier om geluidshinder veroorzaakt door 3 bedrijven :

-Interbeton

-Amacro

-Ots- Van Laethem

Tot welke Klasse behoren deze bedrijven en daarom eerst deze toelichting :

Klasse 3 : is het minst hinderlijk, geen dossier en geen aanvraag; enkel een melding

Klasse 2 : er moet een dossier zijn, vergunning door het College van Burgemeester en Schepen en er is toezicht door de gemeente;

Klasse 1 : er moet een vergunning afgeleverd worden dor de Bestendige Deputatie en door de Milieu-inspectie van Vlaams-Brabant; er is toezicht door de provincie


Interbeton :

Behoort tot Klasse 1
Op aandringen van het gemeentebestuur deed het bedrijf een geluidsstudie in 2013.

Deze studie heeft uitgewezen dat er een overschrijding is van de geluidsnormen o.a. door de betonmixers die zich ’s nachts over het terrein begeven en aldus voor de meeste geluidshinder zorgen.

De sanering  bestaat erin om een hoge  berm van 6 in plaats van 2 meter op te trekken. Deze werken zijn intussen gestart.

Vermits de meeste woningen bel-etages zijn en de slaapkamers boven de 6m komen, is de vraag of deze maatregel voldoende zal zijn .


AMACRO :

Behoort tot Klasse 1
Op aandringen van het gemeentebestuur deed ook Amacro een geluidsstudie in 2013.

Deze studie heeft uitgewezen dat er een overschrijding is van de geluidsnormen.

De sanering zou in functie staan van de technisch/financiële haalbaarheid.

Sinds februari werden de eerste geluidswerende maatregelen uitgeprobeerd, doch deze waren onvoldoende.

Andere maatregelen zullen volgen zodat dit tegen september 2014 duidelijk zou zijn.


Ots-Van Laethem

Behoort tot Klasse 2
Er is geen geluidsstudie uitgevoerd omdat dit niet verplicht is binnen de groep Klasse 2.

Er komt een update van de vergunning door een studiebureau.

Het opwarmen van de vrachtwagens gebeurt op een andere plaats.

De weide langsheen de beek is eigendom van Van Laethem-Ots, maar is ingetekend als “groene buffer”.

Hier kan dus bijvoorbeeld nooit een loods komen.

Besluit :

De bewoners van de Witte Roos verwachten dat de bedrijven zich eindelijk zullen gaan houden aan de wettelijke geluidsnormen. 
We zullen erop toezien dat het gemeentebestuur de inspanningen van de afgelopen 15 maanden ook in de toekomst verder zet.

Commentaren

Inter-Beton.
Tot nu toe geen verranderingen van de berm, de werken zijn nooit gestart..
Geen veranderingen over het geluid van de betonmixers in den dag en zeker en dat is erger s nachts.......

Amacro

Ze starten stip om 5 uur s morgens. En we worden waker van het geluid.

Dus in de F.Uylenbroeckstraat zijn de mensen wakker tot 2u s morgens door Inter Beton en tussen 2 en 5u kunnen wij slapen, want onze wekker Amacro Belt om 5uur.

Gepost door: bibata | 12-05-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.