04-04-14

Verslag Infoavond : deel 3 : wateroverlast

wateroverlast.jpg

De werken die eertijds werden uitgevoerd in de F. Uylenbroeckstraat hebben weinig effect gehad. Nadien stond deze straat zelfs eens volledig onder water.

Daarom werd in 2013 een hydronautstudie besteld voor heel de gemeente.

Deze zal klaar zal tegen eind 2014.

Drie gebieden zullen prioritair aangepakt worden naar mogelijke oplossingen toe.

De Witte Roos is één van deze prioriteiten.

Wat is een hydronautstudie?

De rioolbeheerder van het bovengemeentelijk riool in Vlaanderen (Aquafin) heeft als wens dat het regenwater gescheiden afgevoerd gaat worden van het vuilwater. Het regenwater zorgt namelijk voor een verdunning van het afvalwater wat een bemoeilijking van het zuiveringsproces geeft

Een dergelijk onderzoek kent een aantal fasen, waaronder het maken van een model van de bestaande toestand en daarna een model van de te plannen toestand. Het doel van deze opdracht is het maken van een model die de bestaande toestand weergeeft en laat zien waar de knelpunten in het systeem zitten

 

Afvalwater is water uit het dagelijks gebruik van een huishouden (wc, douche etc.). Het afvalwater is een redelijk constante stroom en kan berekend worden door het aantal inwoners dat aangesloten zit op een riool te tellen. Naast afvalwater stroomt er ook regenwater door het riool. Regenwater is geen constante stroom maar heeft een piekafvoer.

Volgende week : meer nieuws

De commentaren zijn gesloten.