29-03-14

Verslag Infoavond : deel 2 : woonwagens

woonwagen2.png

In 2012 besliste de provincie, met positief advies van het toenmalige gemeentebestuur, om de woonwagens op twee terreinen onder te brengen, zijnde

-         Bergensesteenweg 700/700B met een maximum van 30 woonwagens

-         Bergensestenweg 777 (Witte Roos) met een maximum van 15 woonwagens.

In maart 2013 besliste het nieuwe gemeentebestuur om alsnog een alternatief voorstel over te maken aan de provincie.

Zoals we reeds eerder wisten te vertellen heeft het nieuwe gemeentebestuur, onder impuls van burgemeester Luc Deconinck, in februari 2014 met de provincie een principieel akkoord bereikt opdat er geen woonwagens zouden komen in de onmiddellijke omgeving van de wijk De Witte Roos. In de plaats zullen er wel kleinschalige sociale woningen komen.

Met enige fierheid kon er op de Infoavond aan de bewoners gemeld worden dat er dus geen woonwagens komen op Bergensesteenweg 777 komen, maar dat er wel als alternatief de ontwikkeling van een project sociale woningbouw met ongeveer 12 à 15 woningen zou komen. Tevens zou er een nieuwe inrit komen daar waar nu het verbindingspad is tussen Fazantenlaan en Bergensesteenweg., zonder uiteraard een verbinding te creëren met de Bergensesteenweg. Hierdoor zou het inrijden via de Bergensesteenweg uitgeschakeld worden omwille van te onveilig.

Op de terreinen Bergensesteenweg 700/700B komen 30 woonwagens met een mogelijke uitbreiding naar 45.

Volgende week : meer nieuws 

De commentaren zijn gesloten.