22-03-14

Verslag Infoavond : deel 1 : mobiliteit

 

rotonde1.png

Basisprincipes voor het gemeentebestuur zijn :

            -          betere doorstroming op het hoofdwegennet

-          sluipverkeer tegengaan in de binnengebieden

-          zone 50 in de binnengebieden

 Om een betere doorstroming te verkrijgen op het hoofdwegennet zullen de 2x2-rijstroken op de Bergensesteenweg behouden blijven.

Verder onderzoekt het gemeentebestuur, samen met Agentschap Wegen en Verkeer:

- de betonnen middenberm doortrekken tot aan de rotonde van de Alsembergsesteenweg;

- een ‘eilandje’ aanleggen zodat voetgangers veilig de Bergensesteenweg kunnen oversteken ter hoogte van de bushalte     ter hoogte van Luypaert;

- een nieuwe rotonde ter hoogte van de Europalaan

Voor de Pickéstraat, Millairstraat en Pijnbroekstraat:

het sluipverkeer tegengaan door het hoofdwegennet goed te laten functioneren en dit kan bijvoorbeeld door de lichten aan Pauwke anders af te stellen en voor alle binnengebieden zoneborden te gebruiken en te herleiden tot “zone 50”.

De studie van de lichten aan Pauwke zou einde 2014 klaar zijn.

Volgende week : meer nieuws

De commentaren zijn gesloten.