15-03-14

Woonwagenpark komt er niet.

woonwagenpark2.jpg

Als je een illegale situatie ongemoeid laat en na verloop van tijd deze situatie nog wil regulariseren en zelfs uitbreiden, dan roepen de bewoners van de Witte Roos : SCHANDE! Hoe is dat mogelijk! Nochtans was dat de denkpiste tot einde 2012.

Onder leiding van burgemeester Luc Deconinck  werd er overleg gepleegd, suggesties gedaan en finaal na vele vergaderingen heeft het nieuwe gemeentebestuur een 2de positieve interventie kunnen realiseren voor de bewoners van deze wijk : de woonwagens komen er NIET! Ze zullen verhuizen naar een ander terrein!

Een hele opluchting voor menig bewoner en zeker voor de bewoners van Fazantenlaan en T.Swalusstraat.

Er komt wel een kleinschalig sociaal wooncomplex.

Zowel de beslissing in verband met de ‘sluis’ als het verplaatsen van de woonwagens naar Bergensesteenweg777 zorgen ervoor dat de leefkwaliteit voor de wijkbewoners verbetert.

Volgende week : meer nieuws

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.