11-03-14

Windmolens langsheen het kanaal

Windturbine-Tienen.jpg

Het begon allemaal toen zo’n drie jaar geleden het vorige gemeentebestuur een positief advies uitbracht omtrent de bouw van windturbines en dit zonder informatie naar de wijkbewoners of consultatie. Toen was het allemaal al bijna verloren.

Over de bouw van zes windmolens is er geen discussie : die zullen er komen. Over de windturbine die het kortst bij de wijk De Witte Roos zou ingeplant worden is nog niets definitiefs en zodoende komen de de anderen er voorlopig niet. Het huidig gemeentebestuur heeft bezwaar aangetekend omtrent de plaatsing van nummer zeven en dit bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De procedure is lopende. Het is nog niet geweten wanneer een uitspraak verwacht kan worden.

 Dit betekent dat op de infoavond van 20 maart hier zeker nog geen definitieve beslissing zal medegedeeld kunnen worden. We kunnen alleen maar hopen dat deze in ons voordeel zal uitvallen. 

Maar wat als :

  -de beslissing negatief is en er is geen toestemming komt voor de bouw van die ene windturbine?
 Kan de tegenpartij ook nog eens in beroep gaan?

  -stel dat de beslissing positief is, wat zijn dan onze mogelijkheden? Wordt het Raad van State?

Na twee jaar is er nog geen windmolen in aanbouw alhoewel alles ondertekend is voor de bouw ervan. Misschien moeten we alle procedures waarover we beschikken gebruiken en kan de tijd misschien verandering brengen of is dit wishful thinking?

Volgende week : meer nieuws

De commentaren zijn gesloten.