23-02-14

Infoavond op 20 maart 2014

Infoavond op 20 maart 2014 voor Brukom 

 

gemeentehuis.png

Beste,

Wij vernamen van het College van Burgemeester en Schepenen dat een infoavond voorzien wordt voor de hele wijk Brukom, waarvan onze wijk De Witte Roos een onderdeel is, op donderdag 20 maart 2014 om 20u in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda :    

 

 

1.       Mobiliteit :

Visie mobiliteit

autosluis Tobie Swalusstraat

Kruispunt Pauwke

2.       Wonen

Visie Woonwagens

Stand van zaken site 777

3.       Wateroverlast :

Visie wateroverlast

Info hydronautstudie

4.       Milieu :

Visie geluidshinder

Studies en stand van zaken maatregelen Inter-beton/Amacro

5.       Ruimtelijke Ordening :

Visie Windmolens

Stand van zaken windmolens

 N.B. : extra item aan agenda toegevoegd : oversteken Bergensesteenweg ter hoogte van autocarbedrijf

 

 

Volgende week : meer nieuws

 

 

 

 

 

17-02-14

Ring-TV

Op 12 februari laatstleden kwam Ring-TV naar de wijk De Witte Roos om een nieuwsitem te maken omtrent de problemen waarmee de wijk al jaren kampt. Bij die gelegenheid konden we de diverse ongemakken aankaarten als daar zijn : de wateroverlast, de plaatsing van 7 windturbines, het sluikverkeer, het legaliseren van een woonwagenpark en de geluidshinder veroorzaakt door Interbeton, Amacro en Ots.
In deze 10-minutendurende opname (het nieuwsitem mag slecht 1,5 min zijn) vroegen we veel aandacht voor de geluidshinder waar veel bewoners mee geconfronteerd worden, niet alleen overdag maar ook ’s nachts. Eveneens werd de onbegrijpelijke beslissing tot legaliseren van het bestaande woonwagenpark op de korrel genomen. Het vorige gemeentebestuur betoonde voor al die ellende nauwelijks of geen interesse.

Het huidig gemeentebestuur is met elk van de aangekaarte problemen intensief bezig. Voor de meeste van de problemen zijn ze nog volop in onderhandeling met betrokken bedrijven, met provincie en andere instanties. Het hoeft gezegd te worden : een oplossing vinden voor een probleem dat al zo lang bestaat, gebeurt niet van vandaag op morgen. Maar er is hoop.

We kunnen wel stellen dat één probleem definitief is opgelost : het aanleggen van een stevige 'sluis' in de T.Swalusstraat.

We hopen u weldra ook over andere problemen een positief bericht te bezorgen.

Misschien heeft u de reportage op Ring-TV niet gezien. Geen probleem.

Via uw computer kan u dit nieuwsitem nog steeds bekijken . Via Google typt u Ringtv, kies vervolgens Nieuws, dan Nieuws per gemeente en finaal klikt u de rubriek ‘Wijk Witte Roos in Leeuw wil meer leefkwaliteit’ aan

of

Via deze link :

http://www.ringtv.be/videos/wijk-witte-roos-in-leeuw-wil-...

Volgende week : meer nieuws