17-02-14

Ring-TV

Op 12 februari laatstleden kwam Ring-TV naar de wijk De Witte Roos om een nieuwsitem te maken omtrent de problemen waarmee de wijk al jaren kampt. Bij die gelegenheid konden we de diverse ongemakken aankaarten als daar zijn : de wateroverlast, de plaatsing van 7 windturbines, het sluikverkeer, het legaliseren van een woonwagenpark en de geluidshinder veroorzaakt door Interbeton, Amacro en Ots.
In deze 10-minutendurende opname (het nieuwsitem mag slecht 1,5 min zijn) vroegen we veel aandacht voor de geluidshinder waar veel bewoners mee geconfronteerd worden, niet alleen overdag maar ook ’s nachts. Eveneens werd de onbegrijpelijke beslissing tot legaliseren van het bestaande woonwagenpark op de korrel genomen. Het vorige gemeentebestuur betoonde voor al die ellende nauwelijks of geen interesse.

Het huidig gemeentebestuur is met elk van de aangekaarte problemen intensief bezig. Voor de meeste van de problemen zijn ze nog volop in onderhandeling met betrokken bedrijven, met provincie en andere instanties. Het hoeft gezegd te worden : een oplossing vinden voor een probleem dat al zo lang bestaat, gebeurt niet van vandaag op morgen. Maar er is hoop.

We kunnen wel stellen dat één probleem definitief is opgelost : het aanleggen van een stevige 'sluis' in de T.Swalusstraat.

We hopen u weldra ook over andere problemen een positief bericht te bezorgen.

Misschien heeft u de reportage op Ring-TV niet gezien. Geen probleem.

Via uw computer kan u dit nieuwsitem nog steeds bekijken . Via Google typt u Ringtv, kies vervolgens Nieuws, dan Nieuws per gemeente en finaal klikt u de rubriek ‘Wijk Witte Roos in Leeuw wil meer leefkwaliteit’ aan

of

Via deze link :

http://www.ringtv.be/videos/wijk-witte-roos-in-leeuw-wil-...

Volgende week : meer nieuws

De commentaren zijn gesloten.