18-10-13

Geluidshinder

Begin deze week was er een overlegmoment tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de directie van Interbeton. Verder waren ook de wijkpolitie, het studiebureau dat de geluidstudie uitvoerde en de burgemeester, de schepen van milieu en de schepen van mobiliteit aanwezig in naam van het gemeentebestuur.

Het studiebureau heeft de afgelopen maanden langdurige en ambulante metingen uitgevoerd. Zo werden er o.a. metingen uitgevoerd in de Patrijzenlaan, alsook op de site van Interbeton zelf, e.a. Op de site van interbeton stond ook een camera om te zien wat er gebeurt bij welk geluid. Na de metingen en waarnemingen werden er dan zowel voor de betoncentrale als de omgeving een computermodel uitgetekend.

De conclusie van de studie is dat er nog steeds geluidsoverschrijdingen zijn. Momenteel zit men met een overschrijding met 6dba (51dba ipv 45 dba). In de toekomst zouden er geen overschrijdingen meer mogen zijn met de maatregelen.

De installaties op de site (betonmixer e.d.) vormen klaarblijkelijk weinig problemen. Het zijn vooral de vrachtwagens die het grote probleem vormen. De saneringsmaatregelen die worden voorgesteld en zullen worden uitgevoerd zijn de volgende: het dichten van de bestaande berm (is nu niet gesloten over een lengte van 30m) en het verhogen van de berm tot 6m. Op de berm staat nu een groenscherm en dat blijft. De berm zal ter verhoging worden aangevuld aan de zijde van Interbeton.

Er zijn eveneens gesprekken met Van Lathem – Ots en Amacro voert op dit moment ook een geluidstudie uit waar we wachten op de resultaten.