05-06-13

PRUP Woonwagenbewoners

Op de gemeenteraad van 27 maart 2013 heeft het College van Burgemeester en Schepenen een gewijzigd advies goedgekeurd waarbij zij aan de provincie Vlaams-Brabant voorstellen om de locatie aan De Witte Roos niet te behouden en het woonwagenpark te verhuizen naar alternatieve locaties. Ondanks het feit dat deze oplossing heel wat goedkoper zou uitvallen voor de provincie, dreigt men het advies van de gemeenteraad gewoon niet in overweging te nemen.

Alleszins als organisatie maar evenzeer als bewoner van deze wijk appreciëren we heel sterk de manier en de inhoud om alle bewoners persoonlijk te informeren.
Hierbij willen we het College van Burgemeester en Schepenen bijzonder bedanken voor de inspanningen, en spijtig dat het vorig gemeentebestuur al een goedkeuring had gegeven wat het NU allemaal heel moeilijk maakt.
 

Zie de volledige tekst in bijlagebewonersbrief Witte Roos.pdf

Commentaren

Jammer dat een voorgaand gemeentebestuur destijds zonder inspraak van de omwonenden van de Witte Roos, al een goedkeuring gaf.. Er bestaat nog steeds zoiets als "democratie"? Misschien had het basisprincipe van deze bestuursvorm beter nog even toegelicht geweest, aan het bestuur van destijds.. Democratie? Alle autoriteit is gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk!
Chapeau aan het huidige bestuur & hun geleverde inspanningen!

Gepost door: ÐMK | 09-06-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.